Մայրենի

52.   Փակագծերում տրված բայերր պահանջված ձևով qրի´ր:

Հայտնի  Է, որ ամենից շատ Արևմտյան Հնդկաստանի Չհրեպունջա  շրջանում Է անձրև գալիս: Սակայն պարզվում Է, որ երկրագնդի վրա մի տեղ կա, որտեղ անհիշելի ժամանակներից անընդհատ անձրևել է(անձրևել): Դա Հարավային Ամերիկայում Է: Անձրևի հեղինակր ջրվեժն Է: Ուժեղ քամին, որր միշտ փչել է(փչել) լեռներից, ջրափոշին հարթավայր է տարել (տանել): Այդտեղ  ջրափոշին  խոշոր կաթիլներ է դառնում (դառնալ) ու որպես անձրև տեղացել է (տեղալ):

53 Նախադասությունները  լրացրո´ւ: Գրածդ բայերն ընդգծի´ր:

Աշխարհը շատ ուրախ կլինի, եթե լինի խաղաղություն:

Մարդիկ շատ բարի կլինեն, եթե չջղայնանան:

Ապրելը շատ անհետաքրքիր կլինի, եթե բարիություն չանել:

Ոչ մի մարդ չի մնա այս մոլորակում, եթե չօգնեն իրար:

62. Ա)

Ընդգծված բազմիմաստ բառը նախադասության մեջ ի՞նչ իմաստով է գործածված (բացատրելու համար տրված բառերից մեկո´վ փոխարինիր):

Արջը գլուխը բարձրացրեց:Մարմնի մաս

Սարի գլխին ինչ-որ բան է փայլում:կատար

Այս մարդը գլուխ չունի:Խելք

Գրքի  առաջին գլուխը շատ հետաքրքիր էր:մաս

-Իսկ ո՞վ էր ձեր գլուխը, — որոտաց զորավարը՝ դիմելով գլխիկոր  զինվորներին:ղեկավար

Ինչ-որ մեկը թերթ է մոռացել պահարանի գլխին: վրա
Գերանի գլխի´ց բռնիր: ծայր

Խելք, մարմնի մաս, ղեկավար, կատար, ծայր, մաս, վրա:

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

64. Տրված բառերի իմաստները արտահայտի´ր բառակապակցություններով:

Օրինակ՝ դարավերջ դարի վերջը,

աշխատասենյակ աշխատելու համար նախատեսված սենյակ:

Գառնարածգառ արածացնող մարդ,
բարեսիրտբարի սիրտ
չարամիտչար միտք ունեցող
լեռնագագաթլեռան գագաթ,
արա­գահոսարագ հոսող,
հարթավայրհարթ վայր,
աստղագիտությունաստղերի գիտություն: