Բնագիտություն 21.10.2020

Պատասխանել հարցերին.

 1. Ո՞ր նյութերն են կոչվում վառելանյութեր:
  Այն նյութերը ,որոնց այրումից առաջանում է մեծ քանակությամբ ջերմություն:
 1. Թվարկե՛ք պինդ, հեղուկ եւ զազային վառելանյութերի տեսակներ:
  Փայտ,ածուխ,
  հեղուկ գազ,նավթ,
  Գազ
 2. 3.Ի՞նչ նյութեր են առաջանում վառելանյութերի այրման հետեւանքով:
  ծուխ,գազ,մոխիր
 1. Ի՞նչ է վառելանյութի ջերմարար ունակությունը:
 2. Ո՞րն է ածխածին պարունակող վառելանյութերի վտանգը բնության
  համար:
  Որ նրանք հրդեհի ժամանակ կվառվեն և բնությունը կլցվի մեծ քանակությամբ
  գազ:
   

Մայրենի 21.10.2020

Անգիր սովորի՛ր Համո Սահյանի «Հայաստան ասելիս» բանաստեղծությունը։

Հայաստան ասելիս

Հայաստան ասելիս այտերս այրվում են,
Հայաստան ասելիս ծնկներս ծալվում են,
Չգիտեմ ինչու է այդպես:
Հայաստան ասելիս շրթունքս ճաքում է,
Հայաստան ասելիս հասակս ծաղկում է,
Չգիտեմ ինչու է այդպես:
Հայաստան ասելիս աչքերս լցվում են,
Հայաստան ասելիս թևերս բացվում են,
Չգիտեմ ինչու է այդպես:
Հայաստան ասելիս աշխարհը իմ տունն է,
Հայաստան ասելիս էլ մահը ո՞ւմ շունն է…
Կմնամ, կլինեմ այսպես:

Գրի՛ր ստեղծագործական աշխատանք հետևյալ վերնագրով՝ «Հայաստանն իմ տունն է․․․․»։

Հայաստանն իմ տունն է և ես նրան միշտ պետք է պաշտպանեմ:Հայաստանը շատ փոքր , հզոր և ազատ երկիր է ,նա երբևիցե ետ չի շրջվել կռվի դաշտից: Սա իմ երկիրն է և իմ տունը ,որին ես սիրել եմ կսիրեմ ու սիրելու եմ:

Ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը (Մոդուլ)․ Ամբողջ թվերի համեմատումն ըստ նրանց գրառման

Առաջադրանքներ

1․ Կոորդինատների սկզբից ի՞նչ հեռավորության վրա են գտնվում A(+5), B (–9), C (+2), D (–20) կետերը։

A(+5)=5

, B (–9)=9

C (+2)=2
D (–20)=20

2․  Գտե՛ք հետեւյալ թվերի բացարձակ արժեքները.
– 10=10
+ 1=1
– 3=3
+ 12=12
+ 18=18
0=0
– 19=19

– 100=100

3․ Հաշվե՛ք |*| : 5 + 11 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով հետեւյալ թվերը.
0, – 15, – 45, 10, – 30։

|0| : 5 + 11=11
|-15| : 5 + 11=14
|-45| : 5 + 11=20
|10| : 5 + 11=13
|-30| : 5 + 11=17

4․ Հաշվե՛ք

ա) |– 6| + |4|=10
բ) |– 50| + |– 4|=54
գ) |– 18| · |– 21|=378
դ) |21| – |6|=15
ե) |31| + |27|=58
զ) |44| : |– 4|=11
է) |– 3| – |– 1|=2
ը) |15| · |– 12|=110
թ) |– 210| : |– 15|=14

5․ Եթե դրական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է 9-ի, ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։9

6․ Երկու թվերից ընտրե՛ք այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելիմեծ է.

ա) – 7 եւ 11, գ) – 31 եւ – 50, ե) 0 եւ – 3,
բ) – 6 եւ – 5, դ) 9 եւ 8, զ) 17 եւ 0։

ա) – 7 եւ 11 ճիշտ
գ) – 31 եւ – 50 ճիշտ
ե) 0 եւ – 3 ճիշտ
բ)ճիշտ – 6 եւ – 5,
դ)ճիշտ 9 եւ 8,
զ)ճիշտ 17 եւ 0։

7․ Համեմատե՛ք թվերը.
ա) – 8 եւ 7, գ) 3 եւ –13, ե) – 7 եւ –17,
բ) – 9 եւ – 11, դ) 0 եւ – 4, զ) 1 եւ – 8։

ա) – 8 < 7, գ) 3 > –13, ե) – 7 < –17,
բ) – 9 < – 11, դ) 0> – 4, զ) 1 > – 8

8․ Թվերը դասավորե՛ք նրանց բացարձակ արժեքների աճման կարգով.
– 18, 0, 29, 3, – 4, – 17, – 5, 39։
-18,-17,-5,-4,0,3,4,29,39

9․ Թվերը դասավորե՛ք նվազման կարգով.
50, – 37, 88, 29, – 67, – 33, – 18։
88,50,29,-18,-33,-37,-67

Լրացուցիչ առաջադրանքներ
10․ 41, – 43, – 49, 42, – 47, – 44, – 50 թվերի մեջ գտե՛ք ամենափոքր բացարձակ արժեքն ունեցողը։
41

11. Խնդիրներ ֆլեշմոբից
Գրված են 1 2 3 4 5 6 թվերը: Օգտագործելով թվաբանական գործողությունների նշաններ և փակագծեր, առանց թվերի հերթականությունը փոխելու, կազմեք արտահայտություն, որի արժեքը լինի 121:
(1+2×3+4)x(5+6)=121