Домашнее задание


лёгкая задача-простая задача
Невыполнимая задача- трудная задача
Множество задач-много задач
что -нибудь придумать-что -нибудь создать
Гениальная мысль-Гениальная идея
умный человек
красивый велосипед
личный дневник
хороший магазин
умный учитель
интересный урок
длинное слова
простое задание
замечательная идея
трудная задача

1.Мальчик обещал,что что принесёт по математике десять пятёрок.2. Он подумал о соседе Серёге .3. Они договорились о том , что Серёга будет помогать во всём.4. Он постепенно получил их с помощью Серёги.5.Папа сдержал своё слово и купил. 6.Они катались по очереди.7.Согласился ,но если мальчик принесёт первую пятёрку по математике.

Բնագիտություն 21.10.2020

Պատասխանել հարցերին.

 1. Ո՞ր նյութերն են կոչվում վառելանյութեր:
  Այն նյութերը ,որոնց այրումից առաջանում է մեծ քանակությամբ ջերմություն:
 1. Թվարկե՛ք պինդ, հեղուկ եւ զազային վառելանյութերի տեսակներ:
  Փայտ,ածուխ,
  հեղուկ գազ,նավթ,
  Գազ
 2. 3.Ի՞նչ նյութեր են առաջանում վառելանյութերի այրման հետեւանքով:
  ծուխ,գազ,մոխիր
 1. Ի՞նչ է վառելանյութի ջերմարար ունակությունը:
 2. Ո՞րն է ածխածին պարունակող վառելանյութերի վտանգը բնության
  համար:
  Որ նրանք հրդեհի ժամանակ կվառվեն և բնությունը կլցվի մեծ քանակությամբ
  գազ:
   

Մայրենի 21.10.2020

Անգիր սովորի՛ր Համո Սահյանի «Հայաստան ասելիս» բանաստեղծությունը։

Հայաստան ասելիս

Հայաստան ասելիս այտերս այրվում են,
Հայաստան ասելիս ծնկներս ծալվում են,
Չգիտեմ ինչու է այդպես:
Հայաստան ասելիս շրթունքս ճաքում է,
Հայաստան ասելիս հասակս ծաղկում է,
Չգիտեմ ինչու է այդպես:
Հայաստան ասելիս աչքերս լցվում են,
Հայաստան ասելիս թևերս բացվում են,
Չգիտեմ ինչու է այդպես:
Հայաստան ասելիս աշխարհը իմ տունն է,
Հայաստան ասելիս էլ մահը ո՞ւմ շունն է…
Կմնամ, կլինեմ այսպես:

Գրի՛ր ստեղծագործական աշխատանք հետևյալ վերնագրով՝ «Հայաստանն իմ տունն է․․․․»։

Հայաստանն իմ տունն է և ես նրան միշտ պետք է պաշտպանեմ:Հայաստանը շատ փոքր , հզոր և ազատ երկիր է ,նա երբևիցե ետ չի շրջվել կռվի դաշտից: Սա իմ երկիրն է և իմ տունը ,որին ես սիրել եմ կսիրեմ ու սիրելու եմ:

Ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը (Մոդուլ)․ Ամբողջ թվերի համեմատումն ըստ նրանց գրառման

Առաջադրանքներ

1․ Կոորդինատների սկզբից ի՞նչ հեռավորության վրա են գտնվում A(+5), B (–9), C (+2), D (–20) կետերը։

A(+5)=5

, B (–9)=9

C (+2)=2
D (–20)=20

2․  Գտե՛ք հետեւյալ թվերի բացարձակ արժեքները.
– 10=10
+ 1=1
– 3=3
+ 12=12
+ 18=18
0=0
– 19=19

– 100=100

3․ Հաշվե՛ք |*| : 5 + 11 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով հետեւյալ թվերը.
0, – 15, – 45, 10, – 30։

|0| : 5 + 11=11
|-15| : 5 + 11=14
|-45| : 5 + 11=20
|10| : 5 + 11=13
|-30| : 5 + 11=17

4․ Հաշվե՛ք

ա) |– 6| + |4|=10
բ) |– 50| + |– 4|=54
գ) |– 18| · |– 21|=378
դ) |21| – |6|=15
ե) |31| + |27|=58
զ) |44| : |– 4|=11
է) |– 3| – |– 1|=2
ը) |15| · |– 12|=110
թ) |– 210| : |– 15|=14

5․ Եթե դրական ամբողջ թվի բացարձակ արժեքը հավասար է 9-ի, ինչի՞ է հավասար նրա հակադիր թվի բացարձակ արժեքը։9

6․ Երկու թվերից ընտրե՛ք այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելիմեծ է.

ա) – 7 եւ 11, գ) – 31 եւ – 50, ե) 0 եւ – 3,
բ) – 6 եւ – 5, դ) 9 եւ 8, զ) 17 եւ 0։

ա) – 7 եւ 11 ճիշտ
գ) – 31 եւ – 50 ճիշտ
ե) 0 եւ – 3 ճիշտ
բ)ճիշտ – 6 եւ – 5,
դ)ճիշտ 9 եւ 8,
զ)ճիշտ 17 եւ 0։

7․ Համեմատե՛ք թվերը.
ա) – 8 եւ 7, գ) 3 եւ –13, ե) – 7 եւ –17,
բ) – 9 եւ – 11, դ) 0 եւ – 4, զ) 1 եւ – 8։

ա) – 8 < 7, գ) 3 > –13, ե) – 7 < –17,
բ) – 9 < – 11, դ) 0> – 4, զ) 1 > – 8

8․ Թվերը դասավորե՛ք նրանց բացարձակ արժեքների աճման կարգով.
– 18, 0, 29, 3, – 4, – 17, – 5, 39։
-18,-17,-5,-4,0,3,4,29,39

9․ Թվերը դասավորե՛ք նվազման կարգով.
50, – 37, 88, 29, – 67, – 33, – 18։
88,50,29,-18,-33,-37,-67

Լրացուցիչ առաջադրանքներ
10․ 41, – 43, – 49, 42, – 47, – 44, – 50 թվերի մեջ գտե՛ք ամենափոքր բացարձակ արժեքն ունեցողը։
41

11. Խնդիրներ ֆլեշմոբից
Գրված են 1 2 3 4 5 6 թվերը: Օգտագործելով թվաբանական գործողությունների նշաններ և փակագծեր, առանց թվերի հերթականությունը փոխելու, կազմեք արտահայտություն, որի արժեքը լինի 121:
(1+2×3+4)x(5+6)=121

Հայաստան ասելիս

Հայաստան ասելիս այտերս այրվում են,
Հայաստան ասելիս ծնկներս ծալվում են,
Չգիտեմ ինչու է այդպես:
Հայաստան ասելիս շրթունքս ճաքում է,
Հայաստան ասելիս հասակս ծաղկում է,
Չգիտեմ ինչու է այդպես:
Հայաստան ասելիս աչքերս լցվում են,
Հայաստան ասելիս թևերս բացվում են,
Չգիտեմ ինչու է այդպես:
Հայաստան ասելիս աշխարհը իմ տունն է,
Հայաստան ասելիս էլ մահը ո՞ւմ շունն է…
Կմնամ, կլինեմ այսպես:

Առաջադրանքներ՝

 1. Ի՞նչ զգացողություններ ունեցար, երբ կարդացիր բանաստեղծությունը: Ի՞նչ ես դու պատկերացնում, երբ լսում ես Հայաստան բառը։
  Շատ հուզիչ բանաստեղծություն է, նաև երգն էլ է լավը :Պատկերացնում եմ ազատ և հզոր երկիր:

2.ՀԱՅԱՍՏԱՆ բառով գրի՛ր ակրոստիքոս։
Հինավուրց իմ երկիր
Ազատ ու անկախ
Յուրաքանչյուր քո սահման
Ամուր է և անվախ:
Սարերն ու ձորերը
Տարիներ էլ թե անցնեն,
Անպայման ծաղկելու են
Նաիրյան ծառերի պես:

Հակադիր ամբողջ թվեր


Առաջադրանքեր

1․ Գրե՛ք հակադիր թիվը.

ա) –8=+8
-(-8)=8
գ) +3,
գ) – (+3) = -3:

ե) –200,
ե) – (-200) = 200:

է) –32,
է) – (-32) = 32:

բ) –11
բ) – (-11) = 11:

դ) +18
դ) – (+18) = -18:

զ) +137
զ) – (+137) = – 137:

ը) –41։
ը) – (-41) = 41:

2․ Դրակա՞ն, թե՞ բացասական է այն թիվը, որի հակադիր թիվը՝

ա) դրական է, բացասական
բ) բացասական է, դրական
գ) հավասար է զրոյի։ չունի

3․ Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի.
ա) – * = 35, բ) – * = 81, գ) – * = –44, դ) – * = –125։

ա) –(-35) = 35,
բ) –(- 81) = 81,
գ) – (+44) = –44,
դ) – (125) = –125։

4․    Գծեք կոորդինատային ուղիղ,  վրան նշեք  կամայական  հինգ կետ, ապա գտեք դրանց հակադիր կետերը:

5․ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այն ամբողջ թիվը, որը հավասար չէ զրոյի՝
ա) չի կարող հավասար լինել իրեն հակադիր թվին. Այո
բ) կարող է ունենալ նույն նշանը, ինչ որ նրան հակադիր թիվը. Ոչ
գ) բացասական է, եթե նրան հակադիր թիվը դրական է։ Այո

6․ Հետևյալ հավասարություններից որո՞նք են ճիշտ կազմված.
ա) – (–63) = 63, գ) 38 = – (+38), ե) 16 = + (–16),
բ) – (+45) = –45, դ) –52 = – (–52), զ) –27 = – (+27)։

7․ Տրված են A (–11), B (+17) կետերը։ Գրե՛ք՝
ա) C կետի կոորդինատը, եթե այն հակադիր է A կետին, +11
բ) D կետի կոորդինատը, եթե այն հակադիր է B կետին։ -17

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

8․ Մաթեմատիկական խաղ
8/10

9. Խդիրներ ֆլեշմոբից
Գրատախտակին գրված են մի քանի իրարից տարբեր բնական թվեր: Դրանցից երկու ամենափոքր թվերի արտադրյալը 16 է, իսկ երկու ամենամեծ թվերի արտադրյալը՝ 225: Որքա՞ն է բոլոր թվերի գումարը:

10. Գտիր ամենամեծ թիվը, որը կարող ենք ստանալ քարտերն իրար կողք դնելով․
Math_10
7685413092

Ձմռան գիշեր

Առաջադրանքներ՝

1.Անծանոթ բառերը բացատրի՛ր:
խալխ-ուրիշ մարդ

2. Ինչո՞ւ է պատմվածքի հերոսին հեղինակը համարում «տխուր» մարդ:

Նա մտահոգված էր իր շրջապատի մարդկանցով , զինվորներով , աղետների մասին : Դրա համար կորցրել էր քունը:

3. Ի՞նչ կարող ես ասել «Ձմռան գիշեր» պատմվածքի վերնագրի մասին։
Դա տեղի է ունեցել մի ձմռան գիշեր:

Այրում

Պատրաստվել բանավոր քննարկման

Պատասխանել հարցերին

1.Ի՞նչ է այրումը։ Ինչո՞վ է ուղեկցվում այն:
Այրումը դա քիմիական ռեակցիա է,որի դեպքում անջատվում է լույս և ջերմություն :

2. Որո՞նք են այրման առաջացման պայմանները։
բարձր ջերմությունը

3. Հրդեհը հանգցնելու ի՞նչ միջոցներ գիտեք։
Ավազով հանգցնել ,ջրով,կրակմարիչով:

4. Ինչպե՞ս կվարվեք, եթե բնակարանում գազի հոտ զգաք։

Չենք միացնում ոչ մի լույս ,բացում ենք պատուհանները,անջատում ենք գազի փականները և կանչում ենք օգնություն