Բազմանդամների արտադրյալ

Առաջադրանքներ (դասին)

1) 160 գ ծովի ջրում պարունակվում է 8 գ աղ։ Քանի՞ գրամ ծովի ջուրն է պարունակում 56 գ աղ։
160:8=20
20*56=1120

2) Գնացքն ամբողջ ճանապարհի 3/4-­ն անցնում է 6 ժամում։ Ինչքա՞ն ժամանակում այն կանցնի ամբողջ ճանապարհը։
6:3*4=8

3) Բնակարանի մակերեսը 64 մ2 է։ Նրա հատակը ներկելու համար պահանջվում է 21 կգ ներկ։ Քանի՞ կիլոգրամ ներկ է անհրաժեշտ խոհանոցի հատակը ներկելու համար, եթե նրա մակերեսը 16 մ2 է։
64:16=4
21:4=5.25

Առաջադրանքներ (տանը)

4) Կատարիր բաղ

5) Երկու թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը հավասար է 18-ի: Կարո՞ղ է այդ թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը հավասար լինի 240-ի:
Ոչ

6) 20սմ կողով խորանարդը ներկելու համար պահանջվեց 20 գրամ ներկ: Քանի՞ գրամ ներկ է անհրաժեշտ 40սմ կողով խորանարդը ներկելու համար:
40
  1. (x+2)(x-3)=x(x-3)+2(x-3)=x2-3x+2x-6=x2-x-6

2) (5x+1)(2x+4)=5x(2x+4)+1(2x+4)=5x2x+5×4+2x+4=10x2+20x+2x+4=10x2+22x+4

3) (3b+2)(4-b)=3b(4-b)+2(4-b)=12b-3b2+8-2b=-3b2+10b+8

4) (2y-5)(4y-3)=2y(4y-3)-5(4y-3)=8y226y+15

5) (3a+4)(2a-3)=3a(2a-3)+4(2a-3)=6a2-a-12

6) (7z-3)(5z-2)=7z(5z-2)-3(5z-2)=35z2-29z+6

7) (2-4x)(1-3x)=2(1-3x)-4x(1-3x)=2-10x+12x2

8)(3-2x)(5x+1)=3(5x+1)-2x(5x+1)=13x+3-10x2

9)(4b-5c)(3b+4c)=4b(3b+4c)-5c(3b+4c)=12b2+cb-20c2

10) (2x-5y)(3x-2y)=2x(3x-2y)-5y(3x-2y)=6x2-19yx+10y2
11)(4a2+5b2)(3a2-4b2)=4a2(3a2-4b2)+5b2(3a2-4b2)=12a4-b2a2-20b4

12) (-7a3-8b3)(-a3+2b3)=-7a3(-a3+2b3)-8b3(-a3+2b3)=7a6-6b3a3-16b6
13) (4z2+1)(5-z2)=4z2(5-z2)+1(5-z2)=19z2-4z4+5
14)(3-5y3)(2-4y3)=3(2-4y3)-5y3(2-4y3)=6-22y3+20y6
15)(2x3+x2)(4x2-5x3)=2x3(4x2-5x3)+x2(4x2-5x3)=3x5-10x6+4x4

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

7. 8
8. 0
9. 2018