Упражнения в классе

1. Запиши словосочетания с данными существительными. Обозначь падеж существительных.

Привет (кому?) (брат, сестра) брату, сестре
Радовался (чему?) (весна, праздник) весне, празднику
Писать (чем?) (перо, мел) пером, мелом
Рассказывать (о ком?) (лиса, сова, ёж) о лице ,о сове, о еже
Урожай (чего?) (овёс, пшеница) овса, пшеницы
Рассказ (кого?) (ветеран, гость) ветерана ,гостья

2. Спиши текст. В каждом предложении подчеркни основу. Над существительным укажи, в каком падеже оно употреблено.

Стоят суровые морозы. Реки и озера одеты плотным ледяным ковром. Январский лес спит под теплой шубой. В глубокий снег спрятались маленькие елочки.

Но и в суровое время года кипит в лесу жизнь. Следы рассказывают о ней. Под широким кустом ночевал заяц. На полянке ныряли в пушистый снег тетерева. Здесь прошел величавый лось.

3. Впиши подходящие по смыслу предлоги, укажи все падежи существительных.

Добежать до реки, подъехал к заводу, летел над полем, читал о животных, смотрел эту картину, нашёл этот портфель, поставил на полку, ушёл с другом, увидел под кроватью, поздравление для мамы, поскакал по дороге.

4. Определи падеж имён существительных, вставь нужную букву в окончании.

Работает в бригаде, заподозрил в измене, сшила для куколки, подготовился к работе, сделал для букашки, остался без клюшки, стоял около аптеки, сделал из щепка, лежат в книге, направился к остановке, ел без вилки, пробежал по травинке, отказался от повязки, застряла в бочке .

5. Определи у существительных род, число, падеж.

Образец: По степи – по чему? (степь), ж.р., ед.ч., Д.п.

по болоту___ж.р, ед.ч.,_ Д.п________________

на ветках__ж.р., мн.ч., ___________________

из гнезда___ср.р. , ед.ч. , Род.п__________________

перед учителем___м. р ., ед.ч. , Тв.п_____________

над облаками_ср.р., мн.ч., Тв.п________________

в ненастье __ср.р., ед.ч., Д.п. __________________

для скворцов___м.р., мн.ч., Р. п_______________

к солнцу__ср.р., ед.ч., Д.п____________________

об улыбке______ж.р., ед.ч., Пр.п_______________

про сказки___ж.р., мн.ч., Р.п__________________

около метро___ср.р., ед.ч., Р.п________________

Նախագիծ՝ Ֆիբոնաչիի օրեր

Նախագիծը հրապարակիր առանձին նյութով։

>> Ո՞վ է Ֆիբոնաչին, պատմիր Ֆիբոնաչիի մարդու և գիտնականի մասին։

>> Ներկայացրո՛ւ Ֆիբոնաչիի դերը մաթեմատիկայում։

>> Ֆիբոնաչիի հաջորդականության առեղծվածը։ Ներկայացրո՛ւ հետաքրքիր ինֆորմացիա։
Լեոնարդո Պիզանո միջնադարյան Եվրոպայի առաջին խոշոր մաթեմատիկոս։ Ավելի շատ հայտնի է Ֆիբոնաչի (Fibonacci) անունով։ Այս անվան ծագման պատմության շուրջ կան տարբեր վարկածներ։ Ըստ առաջինի, նրա հայրը՝ Գիլերմոն հայտնի էր Բոնաչի («անձնվեր») անունով, իսկ ինքը՝ Լեոնարդոն կոչվեց filius Bonacci (բառացիորեն թարգմանած «անձնվերի որդի»)։ Իսկ ըստ մյուս վարկածի Fibonacci-ն ծագում է Figlio Buono Nato Ci արտահայտությունից, որը թարգմանաբար նշանակում է «ծնողին արժանի զավակ»։

Ֆիբոնաչիի հայրը առևտրական հարցերով հաճախ էր լինում Ալժիրում, և Լեոնարդոն այնտեղ մաթեմատիկա էր ուսումնասիրում արաբ ուսուցիչների մոտ։ Ավելի ուշ նա եղավ Եգիպտոսում, Սիրիայում, Սիցիլիայում։ Լեոնարդոն ուսումնասիրում էր իսլամական երկրների մաթեմատիկոսների աշխատանքները։ Նա նաև ծանոթացել էր անտիկ դարաշրջանի և հնդիկ մաթեմատիկոսների ձեռքբերումներին։ Ձեռք բերված գիտելիքների հիման վրա Ֆիբոնաչին գրեց մի շարք գիտական աշխատություններ, որոնք շատ մեծ ձեռքբերումներ էին համարվում միջնադարյան Եվրոպայի գիտության մեջ։ XIX դարում Պիզայում գիտնականի պատվին տեղադրվեց արձան։
Գիտնականի պատվին անվանվել է թվային շարք, որում ամեն հաջորդ թիվ հավասար է նախորդ երկուսի գումարին։ Այս թվային հաջորդականությունը կրում է Ֆիբոնաչիի թվեր անվանումը։
Այս թվերը ներկայացրեց 1202 թվականին Լեոնարդո Ֆիբոնաչչին, ով հայտնի է նաև որպես «Լեոնարդո Պիզացի»։ Սակայն հենց 19-րդ դարի մաթեմատիկոս Լուկասի «Ֆիբոնաչչիի թվերը» դարձավ համընդհանուր օգտագործելի։ Այնուամենայնիվ այդ թվերը հիշատակվել են ավելի վաղ՝ 1135 թվականին Գոպալան և Խեմաչանդրան `1150 թվականին։

Ֆիբոնաչիի թվերի հերթականությունը որոշվում է հետևյալ կերպ՝

  • F0 =0
  • F1=1
  • Fn =Fn-1+ Fn-2

Կրկնողություն։ Բազմանդամների արտադրյալ

1) Կատարեք բազապատկում

1)(2x-3)(9x2+12x+5)=2x(9x2+12x+5)-3(9x2+12x+5)=18x3-3x2-26x-15

2) (a+3)(a2-3a+9)=a(a2-3a+9)+3(a2-3a+9)=a3+27

3)(3x-4)(2x2-x+3)=3x(2x2-x+3)-4(2x2-x+3)=6x3-11x2+13x-12

4) (4z2+1)(5-z2)=4z2(5-z2)+1(5-z2)=19z2-4z4+5

5)(3-5y3)(2-4y3)=3(2-4y3)-5y3(2-4y3)=6-22y3+20y6

6) (2x3+x2)(4x2-5x3)=2x3(4x2-5x3)+x2(4x2-5x3)=3x5-10x6+4x4

7) (4y3+2y2-1)(y+3)=y(4y3+2y2-1)+3(4y3+2y2-1)=4y4+14y3-y+6y2-3=

8)(4x2-xy+2y2)(3x-5y)=3x(4x2-xy+2y2)-5y(4x2-xy+2y2)=12x3-23x2y+11xy2-10y3

2) Բազմանդամը վերլուծեք արտադրիչների.

1)(x+y)(a+b)
2)(m-2)(n-3)
3)(2a-3)(1-b)
4)(7x-2)(x+2y)
5)(2x+3y)(x+2y)
6)(a+b)(a-b)
7)(x-y)(3-a)
8)(a-b)(b+3)
9)(a+1)(a+b)
10)(2x-1)(a-1)

3) Պարզեցրեք.

1)6xa2-8xa+10x-6a3+8a2-10
2)2x4+2x3+14x-8

Լրացուցիչ առաջադրանք՝

Նախագիծ՝ Ֆիբոնաչիի օրեր

Նախագիծը հրապարակիր առանձին նյութով։

>> Ո՞վ է Ֆիբոնաչին, պատմիր Ֆիբոնաչիի մարդու և գիտնականի մասին։

>> Ներկայացրո՛ւ Ֆիբոնաչիի դերը մաթեմատիկայում։

>> Ֆիբոնաչիի հաջորդականության առեղծվածը։ Ներկայացրո՛ւ հետաքրքիր ինֆորմացիա։

Դեկտեմբերի 10

Կարդա’, կատարի’ր առաջադրանքները, պատրաստվի’ր քննարկման։

Ֆյոդոր Դոստոևսկի` «Տղան թաթիկով»:

Առաջադրանքներ`

1.Վերլուծի’ր պատմվածքը, առանձնացրո’ւ ասելիքը։
Պետք չէ ձեր գլուխը կորցնել և սկսել ալկոհոլ,թմրանյութ և այլն բաներ օգտագործել:

2.Պատմվածքից առանձնացրո’ւ ամենից տպավորիչ հատվածները։
Այս վայրի էակը երբեմն չի հասկանում ոչինչ՝ որտեղ է ապրում, ինչ ազգության է պատկանում, կա արդյոք աստված, կա արդյոք տիրակալ. անգամ այնպիսի բաներ են նրանց մասին պատմում, որ անհավանական է լսել, և, սակայն, ամենը փաստեր են:

3.Երեք նախադասությամբ գրի’ր մեկ այլ ավարտ, որը քո կարծիքով կհամապատասխանի
պատմվածքին։
Իմ կարծիքով հետո նրանց բռնում են :Եվ այն երեխանները ,որոնք այնտեղ էին նրանց ուղարկում են մանկատուն:Այնտեղից էլ սկսում է նոր կյանքը: