Ինքնտուգում

1.Գրել մերկասերմ բույսերի արտաքին կառուծվաքը
Մերկասերմերի շատ մասը դա ծառերն են :
2.Գրել մերկասերմ բույսերի բազմացումը
երբ արականը իր փոշին է թողնում նա իջոնում է իգականի վրա և ուղի մի տարվա ընթացքում նա բազմանում է:


3.Ներկայացնել ծաղկաոր բույսերի կրկնակի բեղմնաորումը
Կրկնակի բեղմնավորում, ծածկասերմ բույսերի սեռական պրոցես, բեղմնավորվում են ձվաբջիջը և սաղմնային պարկի երկրորդային կորիզը։
4.Ինչ է իրենից ներկայացնում ինքնափոշոտումը
Ինքնափոշոտումը կատարվում է երկսեռանի ծաղիկների մոտ
5.Ինչ է իրենից ներկացնում խաչաձև փոշոտումը
խաչաձև փոշոտումը երբ ավելի շատ միջատների և քամու օգնությունը: