Ամփոփում

2021 թվականը վերջանում է և սկսում է ժամանակը գրել հաշվետվություններ , ես կսկսեմ հայոց լեզվի և գրականության ամփոփումից:
Այս տարի մենք հայոց լեզվից անցել ենք չորս խոսքի մասեր :
Գրականությունից կարդացել ենք Ֆյոդոր Դոստոևսկի,Նիկոլայ Լեսկով,Իտալո Կալվինո և այլ գրողների պատմվածքները,վեպերը, նաև սովորել ենք բազմազան անգիրներ:
Գրականություն
Հայոց լեզու
Դասավանդող

Իսկ հիմա ես կասեմ , թե մենք ինչ ենք անցել այս տարի հանրահաշվից և երկրաչափությունից:Հանրահաշվից անցել ենք օրինակ Թվային արտահայտություններ,​ Տառային արտահայտություններ,Միանդամի և բազմանդամի արտադրյալը և այլն :Ես մեծ սիրով եմ աշխատել այս տարի :

Եկավ երկրաչափության ժամանակը:Մենք այս տարի շատ հավես ենք անցկացրել երկրաչափության դասերը և իհարկե անցել ենք շատ նորանոր թեմաներ , օրինակ՝  անցել ենք բոլոր հայտանիշերը, անցել ենք​ Եռանկյան միջնագծերը, կիսորդները և բարձրությունները,Հավասարասրուն եռանկյուններ և այլն :
Հանրահաշիվ
Երկրաչափություն
Դասավանդողի երկրաչափության բաժին
Դասավանդողի հանրահշվի բաժին
Աշխարագրություն

Այս կիսամյակ մենք շատ հետաքրիր դասեր ենք արել ,օրինակ ունեցել ենք դասեր բնակչության աճի,բնական ռեսուրսնեի,միգրացիայի և այլնի մասին:
Դասավանդողի
Աշխորագրություն

Ֆիզիկայի ժամերին մենք շատ փորձեր ենք արել :Եվ այս ուսումնական շրջանում սովորել ենք շատ նոր բաներ , օրինակ ի՞նչ է ուժը :
Ֆիզիկա
Դասավանդող

Քիմիա
Քիմիայի դասերին մենք նույնպես փորձեր ենք արել,խառնել ենք նյութերը ,սովորել ենք իրերի օգտագործման ձևերը ,ծանոթացել ենք շատ քիմիական նյութերին:
Քիմիա
Դասավանդող

Պատմություն
Պատմության դասերին մենք իհարկե պատմել ենք ,իսկ պատմել ենք այս թեմաների շուրջ, օրինակ Կարոլինգյան կայսրության,​ Վարդանանց պատերազմ,Պայքար Հռոմեական կայսրության ժառանգության համար և այլն :
Պատմություն
Դասավանդող


Отправлено из Mail.ru для Androidвторник, 28 декабря 2021г., 02:23 +08:00 от Մկրտիչ Համբարձումյան h.mkrtich@mskh.am:

2021 թվականը վերջանում է և սկսում է ժամանակը գրել հաշվետվություններ և ես կսկսեմ հայոց լեզվի և գրականության ամփոփումից:
Այս տարի մենք հայոց լեզվից անցել ենք չորս խոսքի մասեր :Գրականությունից մենք կարդացել ենք Ֆյոդոր Դոստոևսկի,Նիկոլայ Լեսկով,Իտալո Կալվինո և այլն գրաղների պատմվածքները,վեպերը նաև սովորել ենք բազմազան անգիրներ:
Գրականություն
Հայոց լեզու
Դասավանդող

Իսկ հիմա ես կասեմ թե մենք ինչ ենք անցել այս տարի հանրահաշվից և երկրաչափությունից:Մենք այս նարի հանրահաշվից անցելենք օրինակ Թվային արտահայտություններ, Տառային արտահայտություններ,Միանդամի և բազմանդամի արտադրյալը և այլն :Ես մեծ սիրով եմ աշխատել այս տարիհանրահաշվից:

Եկավ երկրաչափության ժամանակը:Մենք այս տարի շատ հավես ենք անցկացրել երկրաչափության դասերը և իհարկե անցել ենք շատ նորանոր թեմաներ օրինակ մենք անցել ենք բոլոր հայտանիշերը, անցել ենք  Եռանկյան միջնագծերը, կիսորդները և բարձրությունները,Հավասարասրուն եռանկյուններ և այլն :
Հանրահաշիվ
Երկրաչափություն
Դասավանդողի երկրաչափության բաժին
Դասավանդողի հանրահշվի բաժին
Աշխարագրություն

Այս կիսամիյակ մենք շատ հետաքրիր դասեր ենք արել օրինակ բնակչության աճը,բնական ռեսուրսներ,միգրացիա և այլն:
Դասավանդողի
Աշխորագրություն

Ֆիզիկաի ժամերին մենք շատ փորզեր էնք արել :Եվ այս ուսումնական շրջանում սովորել ենք շատ նոր բաներ օրինակ ինչ է ուժ ,ուժը դա երբ ինչոր մարմնի վրա գործադրում են ուժ և մարմինը մեկ մեկ կարող է ձևափոխվել այտ իրի նկատմաբ:
Ֆիզիկա
Դասավանդող

Քիմիա
Քիմիայի դասիրեին մենք նույնպես փոձեր ենք արել,Խառնել ենք նյութերը սովորել ենք իրերի օգտագործման ձևերը :
Քիմիա
Դասավանդող

Պատմություն
Պատմության դասերին մենք իհարկե պատմել ենք ,իսկ պատմել ենք այս թեմաների շուրջ օրինակ Կարոլինգյան կայսրությանՎարդանանց պատերազմ,Պայքար Հռոմեական կայսրության ժառանգության համար և այլն :
Պատմություն
Դասավանդող

Միգրացիա

Արտագաղթողների և ներգաղթողների գումարն արտահայտում է միգրացիայի ընդհանուր, իսկ տարբերությունը՝ զուտ մեծությունը: Միգրացիաները կարևոր դեր են կատարել մարդկության պատմության մեջ. նրանց հետ են կապված բնակեցման, հողի տնտեսական յուրացման, արտադրողական ուժերի զարգացման, ռասաների, ժողովուրդների ու լեզուների կազմավորման և աշխարհով մեկ տարածման գործընթացները: Նկարը խորհդանշում է աշխարհի տարբեր երկրներ միգրանտների հոսքը: 

955ed2ee6c764892dc256434f1179005.jpg

Աշխարհագրության մի ճյուղը՝ միգրացիայի աշխարհագրությունը, ուսումնասիրում է միգրացիոն հոսքն առանձին տարածքների (երկրների, շրջանների) և բնակավայրերի տարբեր տիպերի, այդ հոսքերի կառուցվածքի միջև, ինչպես նաև նրա պատճառները, գործոնները և մոտիվները (շարժառիթները): Ինչպես գիտենք, ներկայումս հազարավոր միգրանտներ են գալիս Հայաստան և արտագաղթում Հայաստանից, հետևաբար՝ միգրացիայի աշխարհագրության շնորհիվ կարելի է ևս մեկ անգամ համոզվել, որ աշխարհագրությունը վերաբերում է իրական կյանքի խնդիրներին և օգնում հաղթահարել դրանք:  Նկարում պատկերված է Աֆրկիկայի բնակիչների ներգաղթը Մալթա: Վերջին շրջանում հաճախակի են այն դեպքերը, երբ միգրանտների նավակները սուզվում են գերծանրաբեռնված լինելու կամ վատ եղանակի պատճառով: 

eu_migration.jpeg

 Միգրացիան լինում է կամավոր և բռնի: Եթե անձի միգրացիա կատարելու որոշումը կայացվել է ինքնակամ, առանց արտաքին գործոնների պարտադրանքի, ապա միգրացիան կամավոր է, եթե որոշումն ընդունվել է արտաքին գործոնների (բնական, հասարակական) ճնշման ներքո՝  այդպիսի միգրացիան բռնի է (դեպորտացիա): Միգրացիայի գլխավոր պատճառը սոցիալ – տնտեսական է (աղքատություն, գործազրկություն և այլն): Միգրացիա կարող է տեղի ունենալ նաև քաղաքական, ընտանեկան-կենցաղային, կրոնական, ազգային, էկոլոգիական և այլ պատճառներով:Ըստ տարածքի ընդգրկման՝ միգրացիաները լինում են արտաքին և ներքին: Արտաքին միգրացիաներ են արտագաղթը (էմիգրացիան) և ներգաղթը (իմիգրացիան): Նկարում ներկայացված են միգրացիաների տեսակները ըստ տևողության, կազմակերպման եղանակաների և ձևերի: 

Միգրացիայի տեսակնը,տև.jpg

Էմիգրացիան քաղաքացիների մեկնումն է սեփական երկրից, իսկ իմիգրացիան՝ այլ երկրի քաղաքացիների մուտքը տվյալ երկիր: Արտաքին միգրացիաներ դիտվել են մարդկության պատմության ողջ ընթացքում (օր՝ «ժողովուրդների մեծ գաղթը»): Ամերիկա, Ավստրալիա աշխարհամասերի հիմնական բնակչությունը Եվրոպայից ներգաղթածների սերունդներն են (միայն 19-րդ  դարում մոտ 60 մլն  մարդ է միգրացիա կատարել):  Միգրացիաների դրդապատճառները (շարժառիթները, մոտիվները) 

Միգրացիայի դրդապատճառները.jpg

Կրոնական շարժառիթով զանգվածային գաղթեր են տեղի ունեցել 1947 թ.-ին Հնդկաստանում, երբ մահմեդականներն առանձնացան Պակիստանում, իսկ Պակիստանից միլիոնավոր հնդուականներ և բուդդայականներ տեղափոխվեցին Հնդկաստան: Քաղաքական և ազգային միգրացիայի օրինակ է Ադրբեջանից մոտ 400 000 հայերի հարկադրված գաղթը (դեպորտացիան) (իրականում փախուստը կյանքը փրկելու նպատակով) ՀՀ և այլ երկրներ: Վերջին 20 տարվա ընթացում ՀՀ-ից արտագաղթել է մոտ 1 մլն մարդ՝   հիմնականում սոցիալ-տնտեսական շարժառիթով: Միգրացիաների տեսակները 

Ներքին և արտաքին միգրացիա.jpg

Ներքին միգրացիան տեղի է ունենում հիմնականում չորս ուղղությամբ՝ գյուղից քաղաք, քաղաքից գյուղ, գյուղից գյուղ, փոքր քաղաքից մեծ քաղաք: Բազմաթիվ երկրներում ներքին միգրացիաներ կատարվում են նախկինում յուրացված և խիտ բնակեցված շրջաններից դեպի նոր յուրացվող շրջաններ: Միգրանտների թվով առաջատար պետությունները (2015 թ.) 

mapp.png