Բնագիտություն 21.10.2020

Պատասխանել հարցերին.

 1. Ո՞ր նյութերն են կոչվում վառելանյութեր:
  Այն նյութերը ,որոնց այրումից առաջանում է մեծ քանակությամբ ջերմություն:
 1. Թվարկե՛ք պինդ, հեղուկ եւ զազային վառելանյութերի տեսակներ:
  Փայտ,ածուխ,
  հեղուկ գազ,նավթ,
  Գազ
 2. 3.Ի՞նչ նյութեր են առաջանում վառելանյութերի այրման հետեւանքով:
  ծուխ,գազ,մոխիր
 1. Ի՞նչ է վառելանյութի ջերմարար ունակությունը:
 2. Ո՞րն է ածխածին պարունակող վառելանյութերի վտանգը բնության
  համար:
  Որ նրանք հրդեհի ժամանակ կվառվեն և բնությունը կլցվի մեծ քանակությամբ
  գազ:
   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.