Առողջություն

Առողջությունը մարդու նորմալ վիճակն է, եթե մարդը իրեն լավ է զգում:

Առողջությունը կախված է հետևյալ գործոններից.
1. պատասխանատու վարքագիծ
2.շրջակա միջավայր
3.մարզանք
4.հիգիենա
5.Վնասակար սովորություններ
6. Առողջ սնունդ
7.կրթություն
8.աղքատություն
9.հոգեվիճակ
10.Ժառանգականություն

Վերադասավորիր գործոնները ըստ դասավորության
1.կրթություն
2.մարզանք
3.շրջակա միջավայր
4.հիգիենա
5.հոգեվիճակ
6.Առողջ սնունդ
7.Վնասակար սովորություններ
8.պատասխանատու վարքագիծ
9.աղքատություն
10.Ժառանգականություն

Վերջից լուծվող խնդիրներ

  1. Եթե մտապահած թիվը մեծացնենք 20 անգամ , իսկ ստացածը՝ 20-ով, ապա կստանանք 140։ Ո՞րն է այդ թիվը։ 6
  2. Աշակերտն ուսուցչից հարցրեց Արարատ լեռան բարձրությունը։Ստացավ պատասխան, եթե լեռան բարձրությունից 18 ոտք հանենք, ապա ստացվածը 169 անգամ փոքրացնենք, կստացվի 100։ Արարատ լեռան բարձրությունը քանի՞ ոտք է։16918
  3. Եթե անհայտ թվին նույն թիվն ավելացնենք , 42-ից 70 անգամ մեծ թիվ կստացվի։ Այդ ո՞ր թիվն է։
    1470
  4. Եթե անհայտ թվին նրա կրկնապատիկն ավելացնենք, կստանանք 4575։ Ո՞րն է այդ անհայտ թիվը։
    1525
  5. Գյուղացին իր ունեցած կարտոֆիլի կեսն ու էլի 2 պարկ վաճառեց, որից հետո նրա մոտ կարտոֆիլ չմնաց։ Քանի՞ պարկ կարտոֆիլ ուներ գյուղացին։4
  6. Վաճառականն այսօր իր ունեցած խնձորի կեսը վաճառեց առաջին գնորդին, իսկ երկրորդ գնորդին վաճառեց մնացածի կեսը, երրորդին՝ մնացածի կեսն ու էլի 5 կգ խնձոր։ Քանի՞ կգ խնձոր վաճառեց այսօր։