23.11.20

  1. Բնութագրի՛ր Ավ. Իսահակյանի «Ամենապիտանի բանը » հեքիաթի թագավորին:
    Թագավորը շատ բարի ,խելամիտ մի անձնավորություն է:
  2. Լույսն է ամենապիտանի բանն աշխարհի: Համամի՞տ ես արդյոք թագավորի կրտսեր որդու հետ: Ինչո՞ւ:
    Այո համամիտ եմ, բայց ավելի կարևոր բաներ կան :Օրինակ ազնվությունը ,բարիությունը ավելի կարևոր են:
  3. Թվարկի՛ր հեքիաթի հերոսներին:
    Թագավորը, երեք տղաները՝ մեծը, կրտսերը և փոքրը:
  4. Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛ր` դրանք գործածելով՝

աուղիղ իմաստով,

բորպես դարձվածք

Գլուխ տալ
Վազելուց գլուխս տվեցի պատին:
Ծառաները գլուխ տվեցին թագավորին:

աչքը մտնել
Աչքիս մեջ փոշի մտավ:
Հոր աչքը մտավ տղայի սխրանքը:

ձեռք ձեռքի տալ

Հին ընկերները ձեռք ձեռքի տվեցին:
Մարդիկ ձեռք ձեռքի տվեցին և գործը ավարտեցին: