Մաթեմ

1. 78 զբոսաշրջիկների համար նախապատրաստված էին վեցտեղանոց և չորստեղանոց նավակներ։ Յուրաքանչյուր չափի քանի՞ նավակ կար, եթե բոլոր զբոսաշրջիկները տեղավորվեցին 15 նավակում, և բոլոր տեղերը զբաղեցվեցին։6-4 9-6

2. a + 3 տառային արտահայտության մեջ a տառի փոխարեն տեղադրեք
հետևյալ թվերը և հաշվեք արտահայտության արժեքը.
ա) 5,  բ) 3,     գ) 1,
դ) 0,   ե) −1,   զ) −3:
A)5+3=8
3+3=6
1+3=4
0+3=3
(-1)+3=2
(-3)+3=0

3.Գտեք տառային արտահայտության արժեքը.
ա) a + b, երբ a = 1, b = 3    =4         բ) a − b, երբ a = −2, b = 4 = (-6)
գ) 2x − y, երբ x = 5, y = 6      =4        դ) 3x − 2y, երբ x = −1, y = −4 =+5

4.Քառակուսու կողմը a է։ Գրեք քառակուսու պարագծի և մակերեսի
բանաձևերը։p=a+a+a+a S=a*a

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

5. Կարի արհեստանոցում կարել են 16 միանման վերարկու և մի քանի միանման կոստյում՝ օգտագործելով ընդամենը 100 մ 40 սմ գործվածք։ Մեկ վերարկուի համար օգտագործվել է 3 մ 35 սմ գործվածք, իսկ մեկ կոստյումի համար՝ 25 սմ-ով ավելի։ Քանի՞ կոստյում է կարվել։
3 մ 35 սմ+25 սմ=3մ 60սմ
3մ 35սմ *16=53 60
100 մ 40 սմ:53 60=46 80
46 80