Դասարանական

109.    Նախադասությունն  ընդարձակի´ր՝ ո՞ւմ  կամ ինչի՞ հարցերին  պատասխանող  բառեր կամ բառակապակցություններ  ավելացնելով:

Մարգերը ջրվեցին մարդկանց կողմից:

Քույրը երաժիշտ է և նվագում է թմբուկով:

Նկարն անհետացել էր անուշադիր լինելուց:

Մոխիրը տաք է մարդու ու կրակի օգնությամբ:

110.  Բնակավայր կամ տեղանք  ցույց տվող բառերին  այնպիսի ածանցներ ավելացրո´ւ,  որ նոր բառերը տվյալ տեղի բնակիչ  իմաստն արտահայտեն:

Օրինակ լեռ — լեռնցի:

Երևան-երևանցի, քաղաք-քաղաքացի, Վան-վանեցի, Մուշ-մշեցի, Աշտարակ-աշտարակցի, Արտաշատ-արտաշատցի, Դվին-դվինեցի, Կարս-կարսեցի, Գյումրի-գյումրեցի, Լոռի-լոռեցի, Ամերիկա-ամերիկացի,  Նյու-Յորք-նյու յորքցի, Լոնդոն-լոնդոնցի, սար-սարեցի, գյուղ-գյուղացի, Վրաստան-վրացի:

Տնային 2

  1. Գտնել կրիայի արագությունը, եթե հայտնի է, որ 120մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 36 վարկյանում:
    120:36=
  2. Որքան ճանապարհ կանցնի ավտոմեքենան 15 ժամում, եթե մեքենայի արագությունը 90 կմ/ժ է: 
    15*90=1350 km

Տառային արտահայտություններ

Առաջադրանքներ1. Տառային արտահայտության տեսքով գրի՛ առեք գործողությունների
հետևյալ հաջորդականությունը.
ա) a թիվը բազմապատկել 4-ով և արտադրյալին գումարել 6,
A*4+6
բ) y թվից հանել 11 և տարբերությանը գումարել z թիվը,
y-11+z
գ) 10-ը բաժանել a թվին և քանորդին գումարել 15-ի և b թվի արտադրյալը,
(10:a)+(15*b)
դ) m թվին գումարել 5 և գումարը բազմապատկել n թվով:
(m+5)*n

Կատարե՛ք հաշվումները, եթե a = 3.
ա) 3 ⋅ 3 + 386=395
, գ) (17 – 3) ⋅ 3=42
ե) (78 ։ 3 + 99 ։ 3) ⋅ 5=295
բ) 27 ։ 3 + 96 ։ 3=41
դ) (6 ⋅ 3 + 3) ⋅ 3 =63
զ) 3 ⋅ 2 + 3 ⋅ 3 + 3 ⋅ 4=27

4. Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5.
ա) 3 ⋅ 7 + 5 ⋅ 5=46
գ) (7 – 5) ⋅ 4 + 7 ⋅ 5=43
ե) (7 – 7) ⋅ 8 + (5 – 5) ⋅ 4=12
բ) 10 ⋅ (7 + 5) ։ 3=40
դ) 95 ։ 5 + 49 ։ 7=26
զ) (7 – 7) ⋅ (5 – 5)։5=0
5.Գրե՛ք մեկի հատկությունները՝ օգտագործելով տառային նշանակում­ներ։a:1=a 1*a=a


Լրացուցիչ առաջադրանքներ

6. Տրված պատկերի S մակերեսը հաշվելու համար կազմեք տառային
արտահայտություն.

math.1