24.11.2020

Գործնական քերականության  գրքից կատարի՛ր 102֊105֊րդ առաջադրանքները։

102.      Փակագծում տրված գոյականները գրի´ր եզակի կամ հոգնակի ձևով (պահանջվող ձևն ինչպե՞ս գտար):

Տղան համարձակ առաջ եկավ: Օրերը ամառանոցում արագ ու հետաքրքիր են անցնում: Ծովափի ժայոերին թառել են սպիտակ թռչուները: Ոստիկաները այդ տանը մի իսկական գա­զանանոց հայտնաբերեցին: Մարդը կարող են հիսուն ձևով «այո» ասել, բայց այդ բառի գրության միայն մեկ ձևը կա: Այդ լճի ջուրը երբեք չի սաոչում: Մաքուր, անձրևից դեռ թաց փողոցը դատարկ էր: Հավանաբար մարդիք քնած էին:

103.      Որոշի´ր, թե ընդգծված բառին տրված հարցերից ո՞րն է համապատասխանամ:

Հեռվում երևացին նավեր: (ի՞նչ, ինչե՞ր)

Հեռվում երևացողը նավ էր: (ի՞նչ, ինչե՞ր)

Քաղաքում կային այգիներ: (ի՞նչ, ինչե՞ր)

Դա քաղաքի ամենամեծ այգին էր: (ի՞նչը, ինչե՞րը)

Ի՜նչ ծանոթ ձայն էր: (ի՞նչ, ինչե՞ր)

Դրսից ծանոթ ձայներ էին լսվում: (ի՞նչ, ինչե՞ր)
Եթե բարձր ձայներ, անպայման կլսեինք: (ինչե՞ր, ի՞նչ աներ)   ,

Ձեր տղան էր եկել: (ո՞վ,ովքե՞ր)

Տղաներ եկան, որ օգնեն: (ո՞վ, ովքե՞ր)

Դա առաջնորդին ծանոթ նետ էր: (ի՞նչ, ինչե՞ր, ի՞նչ աներ)
Տղան փետուրներից սարքել էր նետեր: (ի՞նչ, ինչե՞ր, ի՞նչ աներ)

Որ դիպուկ նետեր, ոսկե խնձորը կգցեր: (ի՞նչ, ինչե՞ր, ի՞նչ աներ)

104.      Հարցերին պատասախանի´ր և պատասխաններն այնպես գրի´ր, որ տեքստի ընդարձակ փոխադրություն ստանաս:

Երեք հազար տարեկանում ավտովթարից կործանվեց ձիթապտղի այն ծառը, որի տակ հույն մեծ փիլիսոփա Պլատոնն իր սաների հետ զրույցներ էր անցկացնում:

Հարցեր

Ո՞վ էր Պլատոնր: Նա ի՞նչ սովորություն ուներ (ինչպե՞ս էր ուսուցանում սաներին): Որտե՞ղ էր  ուսուցանում  սաների հետ: Ինչքա՞ն ապրեց ծառը: Ծառն ինչի՞ց կործանվեց: Այս պատ- մությունից ի՞նչ հետևություն կարելի է անել:

Պլատոնը հույն մեծ փիլիսոփա էր : Նա սովորություն ուներ իր սաների հետ զրույցներ անցկացներ:Նա այդ զրույցները անցկացնում էր ձիթապտղի ծաղի տակ:Այդ ծառը երեք հազար տարեկան էր: Այն կործանվեց ավտովթարից:Այս պատմության մեջ տուժեց ծառը վատ վարելու արդյունքում

105.      Գտի՛ր Ա  և Բ շարքի բառերի տարրերությունը : Բ շարքր տրված բայերով  շարունակի´ր:

Ա            Բ

Կտրել – կտրատել
կտրտել

թռչել – թռչկոտել,
թռվռալ

վազել — վազվզել

ա) Պատռել-պատառոտել,
նստել-նստոտել
ջարդել-ջարդոտել
ծակել-ծակծկել
ցատկել-ցատկոտել
ճխլել-ճխտոտել


բ) Ծամել-ծամծմել
կռռալ-կռկռալ
թափել-թափթփել
  կապել-կապկպել
թշշալ -թշթշալ
(սրանցից կազմված բառերն ինչո՞վ տարբերվեցին մյուսներից):
Այստեղ կրկնվեց արմատը:

Lesson 1

Text 10,page 22(Oxford stories)

Read the text and translate the unknown words.

Rose left school when she was seventeen years old and went to a college for a
year to learn to type. She passed her examinations quite well and then went to
look for work. She was still living with her parents.
A lot of people were looking for typists at that time, so it was not difficult to
find interesting work. Rose went to several offices, and then chose one of them.
It was near her parents’ house. She thought, ‘I’ll walk there every morning. I
won’t need to go by bus.’
She went to the office again and said to the manager, ‘I want to work here,
but what will you me?’
‘We’ll pay you £27 now,’ the manager answered, ‘and £30 after three months.’
Rose thought for a few seconds before she answered. Then she said, ‘All
right, then I’ll start in three months’ time.’

examinations-քննություններ
quite well- բավական լավ
pay-վճարել

Թվային արտահայտություններ

Առաջադրանքներ

1. Գրի՛ր թվային արտահայտությունը և հաշվի՛ր արժեքը․

ա) (−2) և 3 թվերի արտադրյալը =(-6)
բ) 12 թվի կրկնապատիկը=24
գ) 35 և 4 թվերի քանորդը=8 3/4
դ) 5 թվի եռապատիկը=15
ե) 2 և 3 թվերի գումարի կրկնապատիկը=10
զ) −5 և 4 թվերի արտադրյալ=-20
է) 7 և 2 թվերի արտադրյալի կրկնապատիկը=28
ը) 4 թվի և 6 թվի կրկնապատիկի արտադրյալը=96

2. Հաշվի՛ր նշված թվերի կիսագումարը․
ա)  6   և 24=15
  բ) 13   և 49=31
  գ) 91   և 33=62
  դ) 101 և 9=55

3. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը․

math.1

a) 27
b) (-104)
Լրացուցիչ առաջադրանքներ
(խնդիրներ ֆլեշմոբից)

4. Ընձուղտը 1 ժամում ուտում 7 ճյուղ: Երեկ նա քնեց 7 ժամ: Քանի՞ ճյուղ կերավ նա երեկ։ 119

5. Եթե մտապահածս թվից հանենք 75 ու արդյունքը ավելացնենք 2 անգամ, կստանանք՝ 160: Գտեք մտապահածս թիվը: 155

6. Դավիթը թղթի վրա հաշվեց երկու երկնիշ թվերի տարբերւթյունը: Հետո նա ներկեց իր գրած գործողության մեջ երկու թվանշան, ինչպես ցույց է տրված նկարում: Որքա՞ն է Դավիթի ներկած թվանշանների արտադրյալը:

mat.2

74*46=3404