Проект — ,,Осень в искусстве,, -незаконченный

 • Что на ваш взгляд символизирует ,,Осень,, , если сравнивать год с человеческой жизнью?
  Чуть тепло листы жолтые человеческой глазами холодна мутно хочеца сагреца хочец одахать
 • Осень, как период сбора урожая, о котором заботливо ухаживали весь год, означает еще и подведение итогов: « что посеешь, то и пожнешь». Какие еще афоризмы и высказывания приходят вам на ум? Приведите несколько примеров.
 • Осень привлекает художников всех времен и народов буйством красок. Какие пейзажисты обращались к описанию данного времени года? Приведите примеры. Проанализируйте полотно Левитана ,,Золотая осень,,
 • Осенний пейзаж практически всегда пропитан душевной тревогой. В чем причина данной грусти?
 • Как вы можете описать понятия ,,Ранняя осень,, и ,,Поздняя осень,,? Какова разница между ними?
  В раннем осени ещё тепло и постепенно природа изменяется.
 • Какие поэты прибегали к описанию ,,Oсени,, в своих стихотворениях? Какое ваше самое любимое стихотворение про ,,Осень,, и почему? Прочитайте его и запишите на аудио и выложите к себе в блог.
 • Проанализируйсте стихотворение А.С. Пушкина ,,Золотая осень,,

Սեբաստացու օրեր․Կրթահամալիրի տոն

Ընթացքը՝

1.Ո՞վ է Մխիթար Սեբաստացին(հավաքել տեղեկություններ Մ․ Սեբաստացու, նրա  կատարած գործունեության վերաբերյալ)։

Մխիթար (ավազանի անունը՝ Մանուկ) Սեբաստացին սովորել է Սեբաստիայի Սբ. Նշան, ապա՝ Էջմիածնի, Սևանի, Կարինի վանքերում։ 1693 թ. մեկնել է Բերիա (այժմ՝ Հալեպ), որտեղ ծանոթացել է կաթոլիկ միսիոներների հետ։ 1696 թ. ձեռնադրվել է կուսակրոն քահանա, 1699 թ.՝ ստացել վարդապետական գավազան։ 1701 թ. Կոստանդնուպոլսում հիմնադրել է միաբանություն։ 1705 թ. Հռոմի իշխանություններից ձեռք բերելով վանք հիմնելու համաձայնություն՝ 1706 թ. Վենետիկին ենթակա Հունաստանի Մեթոն բերդաքաղաքում ձեռնամուխ է եղել վանքի կառուցմանը։

1712 թ. Հռոմի պապը Սեբաստացուն շնորհել է աբբահոր կոչում։ Խուսափելով թուրքական հարձակումներից՝ 1715 թ. միաբանությունը տեղափոխվել է Վենետիկ։ 1717 թվականին Վենետիկի Ծերակույտը հրովարտակով Սբ. Ղազար կղզին շնորհել է միաբանությանը։ Այստեղ Սեբաստացին կառուցել է եկեղեցի, բացել դպրոց, պատրաստել է միաբան-գործիչներ։ Սբ. Ղազարում նա զբաղվել է մատենագիտական աշխատանքով, ղեկավարել իր սաների բանասիրական հետազոտական աշխատանքները, կատարել թարգմանություններ, հրատարակել գրքեր։ Սեբաստացու մահվանից հետո միաբանությունը, ի պատիվ նրա, կոչվել է Մխիթարյան։

2.Ներկայացնել Մխիթարյան Միաբանության գործունեությունը, անդրադառնալ նաև Մխիթարյան Միաբանության այժմյան գործունեությանը։
Մխիթարյան միաբանություն, հայ կրոնական և մշակութային կազմակերպություն, հայ կաթոլիկ եկեղեցու բենեդիկտյան վանականների միաբանություն։ Հիմնադրվել է 1701 թվականի սեպտեմբերի 8-ին, Կ. Պոլիսում՝ վանահայր Մխիթար Սեբաստացու կողմից։ Հիմնադրման սկզբնական շրջանում Վատիկանի աջակցություն ստանալու նպատակով թարգմանվեցին և հրատարակվեցին մի շարք աշխատություններ։ Այս տարիներին Մխիթարյանները լույս են ընծայում բազմաթիվ «վարք սրբոցներ» և «մեկնողական» գրականություն, այդ թվում նաև Աստվածաշունչ:
Ներկայումս գործում են Մխիթարյանների Բուենոս Այրեսի, Հալեպի, Բեյրութի, Ստամբուլի, Փարիզի և Լոս Անջելեսի վարժարանները։

3.Փորձել պարզել՝ ինչո՞ւ է մեր կրթահամալիրը կոչվում Մխիթար Սեբաստացու անունով։
Կրթահամալիրը պետք է լիներ ստեղծագործող , հետազոտական , ինչպես Սեբաստացու գործունեությունն էր :

4.Մխիթար Սեբաստացու անունը կրող այլ վկայություններ(պարզել վայրը,
գործունեությունը)։

5.Ծնողներիցդ պարզի՛ր, թե ինչպե՞ս եղավ, որ ընտրեցին հենց այս կրթահամալիրը և մտքերդ շարադրի՛ր հետևյալ թեմայի շուրջ՝  Ինչպե՞ս դարձա Սեբաստացի:

Ես կրթահամալիր եմ եկել չորրորդ դասարանից : Մայրիկս շատ վաղուց էր ծանոթ մեր դպրոցին : Քանի որ այստեղ շատ ճամփորդում են , սովորեցնում են ազգային արժեքները , դասապրոցեսը համակարգիչներով է , ազատ ես կարծիք արտահայտելու մեջ , դրա համար ես նախընտրեցի կրթահամալիրը :Ինձ շատ դուր է գալիս իմ դպրոցը:

Բաժանում․ ամփոփում

 1.  a-ի և b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն.
  ա) a : b = 0, եթե a կամ b լինի 0 բ) a : b = 1, եթե a կամ b լինի նույն թիվը
  գ) a : b = a a=0 կամ b=0 և b=1 , դ) a : b = –a b= -1 կամ a= – a,
  ե) (–a) : b = –1 եթե a կամ b լինի նույն թիվը, բայց a լինի բացասական
  զ) a : (–b) = –1: եթե a կամ b լինի նույն թիվը, բայց b լինի բացասական

2. Հայտնի են բաժանման հետևյալ հատկությունները.
(a + b) : c = a : c + b : c, (a · b) : c = (a : c) · b:
Ստուգե՛ք, որ այս հարաբերակցությունները ճիշտ են հետևյալ ամբողջ թվերի համար.
ա) a = 20, b = 10, c = –5,
(20+10):(-5)=20:(-5)+10:(-5)=(-6)
(20·10):(-5)=(20:(-5))·10=(-40)
բ) a = –18, b = –9, c = 3
((-18)+(-9)):3=(-18):3+(-9):3=-9
((-18)*(-9)):3= ((-18):3)*(-9)=54

3. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի  հավասարություն.

ա)( -21) ։ 3 = –7, 

բ) 48 ։ (–8) = –6:

գ) (–80) ։ (–20) = 4,

դ) (-10) ։ (–5) = 2:

ե) (–15) ։ 5 = –3, 

զ) (–30) ։ (–6) = 5։

4. Որո՞նք են այն չորս հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից ամենամեծը հավասար է՝ ա) –11-ի, բ) 0-ի, գ) +2-ի, դ) –1-ի։
Ա. -11,-12,-13,-14
Բ. 0,-1,-2,-3
Գ. +2,+3,+4,+5
Դ. -1,-2,-3,-4

Լրացուցիչ խնդիրներ

5. 10 ձողեր դասավորված են կողք կողքի և նրանց միջի հեռավորությունը արտահայտված է 1-ից սկսած հաջորդական կենտ թվերով: Գտեք 1-ից 10-րդ ձողերի միջև ընկած հեռավորությունը:
1+3+5+7+9+11+13+15+17=81

6. Երեխաները 200 աթոռ ներկելու համար օգտագործում են 10լ ներկ: Նրանք գնեցին 50լ ներկ, և ներկեցին 600 աթոռ: Քանի՞ լիտր ներկ ավելացավ:
600:200=3
3*10=30
50-30=20
Պատ.20 լիտր

7. Մեծ քառակուսու կողմը հավասար է 6սմ, փոքրինը՝ 4սմ: Մեծ քառակուսու կողմերից մեկի վրա տեղադրված է փոքր քառակուսին այնպես,որ կողմը կիսում է փոքր քառակուսու համապատասխան կողմերը (տես նկարում): Հաշվեք ստացված պատկերի մակերեսը:

Подпись отсутствует