Անհատական նախագծեր-2

Լեռնային կենգուրու

Կենդանու մարմնի երկարությունը հասնում է 134-ից 220 սմ-ի, իսկ հասակը 75-ից 140 սմ։ Կենդանին կշռում է մոտավոր 36-40 կգ։ Արուները ի տարբերություն էգերի ավելի մեծ են։ Վերնամաշկը պատված է հաստ, կոպիտ մորթիով։ Կենգուրուների այս տեսակը ագեվազների ընտանիքի ամենամուգ գունավորում ունեցող կենդանին է։ Վերնամաշկը մուգ մոխրագույն է և հաճախ նաև սև։ Հետի մասում գտնվում է երկար պոչը, որը ունի մուգ շագանակագույն գունավորում։
Լեռնային կենգուրուները ապրում են Ավստրալիայի լեռնոտ և չոր շրջաններում, սակայն նրանք տարածված են գրեթե երկրի բոլոր հատվածներում։ Բացառություն է կազմում միայն Թասմանիան: Նրանք գերադասում են բնակվել այնպիսի վայրերում, որտեղ բուսականությունը քիչ է և քիչ են տեղումները; Այդպիսի վայր կարող է հանդիսանալ Ավստրալիայի ստվերոտ քարանձավային վայրերը։

Լեռնային կենգուրու

Ագեվազ կամ կենգուրուն  պարկավոր կենդանի է։ Բնակվում է Ավստրալիայում, Նոր Գվինեայում և մոտակա կղզիներում։
Ագեվազները ծնվում են փոքրիկ՝ ընդամենը 2-2.5 սանտիմետր և ամբողջ կյանքի ընթացքում շարունակում են աճել։ Մայր ագեվազը փորին ունի հարմարավետ պարկ, որտեղ էլ պահում է իր ձագին։
Ուղղակիորեն կենգուրու անունը նշանակում է ամենամեծ չորս տեսակներից մեկը. Կարմրահեր, հսկա, մոխրագույն և այծքաղ։ Այսպիսով գոյություն ունի մակրոպոդիդե ընտանիքների 63 ամենամեծ տեսակները։ Սրանց կարելի է ավելացնել նաև վալռուներին, վալաբիներին, փայտագույն կենգուրուներին, պադեմելոններին, կոկկաներին։ Նրանց բացառապես կարելի է հանդիպել Ավստրալիա մայրցամաքում և Տասմանիայում, ինչպես նաև փայտագուններին՝ Նոր Գվինեայում։ Ավստրալիայում կենգուրուների թիվը հասնում է քառասուն միլիոնի։ Կենգուրուները համարվում են գիշերային կենդանիներ։ Կենգուրույի պոչը հանգստի ժամանակ նրան ծառայում է որպես երրորդ ոտք, իսկ ցատկելու ժամանակ ապահովում է հավասարակշռությունը, որն անգլերենով կոչվում է ։

Դասարանական

Գ) Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ:

Կարդա այսպես.

զիմաստութիւն – զիմաստություն

զխրատ               – ըզխրատ

զբանս                 – ըզբանըս

հանճարոյ          – հանճարո

Բառարան

զիմաստութիւն   – իմաստությունը

զխրատ                 – խրատը

բան                        – խոսք

զբանս                    – խոսքերը

Հարց և առաջադրանք

Նկատեցի՞ր` ինչպես է կարդացվում զ մասնիկը (նախդիրը) բաղաձայնից առաջ:ըզ

Նախադասությունը գրավոր փոխադրիր:Շ
Ճանաչել իմաստություն և խրատ,Իմանալ հանճարի խոսքը

***

Դ) Մի´ տայք զսրբութիւն շանց. եւ մի´ արկանէք զմարգարիտս ձեր առաջի խոզաց:

Կարդա այսպես.

Զսրբութիւն       – ըզսրբություն

զմարգարիտս   – ըզմարգարիտս

Բառարան

մի´ տայք                  – մի´ տաք

շանց                          – շներին

մի´ արկանեք          – մի´ գցեք

զմարգարիտս ձեր   – ձեր մարգարիտները

առաջի խոզաց         -խոզերի առաջ

Առաջադրանքներ

Աշխարհաբար գրի´ր ասույթը:

Համեմատի´ր Ա և Բ շարքի բառակապակցություններն ու հետևությո´ւն արա.

Ա. մանուկ աղքատ և իմաստուն                          Բ. աղքատ և իմաստուն մանուկ

թագավոր ծեր և անմիտ                                         ծեր և անմիտ թագավոր

զբանս հանճարոյ                                                     հանճարի խոսքերը

զմարգարիտ ձեր                                                      ձեր մարգարիտները

առաջի խոզաց -գրաբար                                                        խոզերի առաջ-ժամանակակից հայերենով

Ե) Իւրաքանչիւր ծառ ի պտղոյ իւրմէ ճանաչի:

Կարդա այսպես.

իւրաքանչիւր          – յուրաքանչյուր

ի պտղոյ                   – ի պտղո

 իւրմէ                       – յուրմե

Բառարան

ի պտղոյ իւրմէ      – իր պտղից

ճանաչի                  – ճանաչվում է

Առաջադրանքներ

Նախադասությունն աշխարհաբար դարձրու:

Աշխարհաբար դարձրու նաև սա` Իւրաքանչիւր պտուղ ի ծառէ իւրմէ ճանաչի: Ի՞նչ փոխվեց:
Յուրաքաչուր ծառիը իր պտուղը ճանաչում է