lesson 1

Lesson 1

Read the dialogue on page 36 and translate the unknown words(English in mind)
charity – բարեգործություն
church – եկեղեցի
entrance-մուտք
opposite – դեմ դիմաց
actually – իրականում

Hometask:ex.8/b,page 36,ex.9/a,d,page 37

1Kate
2Mark
3Darren
4Jo

2.actually
3. I have no idea
4.Wait a minute

Գործնական քերականության

94  Ընդգծված բառերը (գերադրական աստիճանի ածականները) փոխարինի´ր հոմանիշ ձևերով:

Օրինակ՝ Հայաստանի ամենամեծ քաղաքը Երևանն է:-Հայաստանի ամենից մեծ քաղաքը Երևանն է: Կամ՝ Հայաստանի մեծագույն քաղաքը Երևանն է:
Հնագույն բառարանը հայտնաբերվել է Սիրիայում՝ հնագիտական պեղումների ժամանակ:
Աշխարհի ամենից լայն ծառուղին և ամենաերկար փողոցը Բուենոս Այրեսում են:
Մեր մոլորակի վրա հանդիպող ամենահազվադեպ հիվանդությունը «կուրու» կամ ծիծաղի հիվանդություն է կոչվում: (Մինչև այժմ դա միայն Նոր Գվինեայում է նկատվել: Հիվանդացածներից ոչ մեկը չի փրկվել):
Ամենաթանկ գիրքը 1455թ. Գուտեմբերգի (առաջին տպագրիչն է)տպագրած «Աստվածաշունչն» է, որի մեկ օրինակի համար 1926թ. երեսունհինգ հազար դոլար են վճարել:

Աշխարհի ամենաաղմկոտ քաղաքը Եգիպտոսի մայրաքաղաքն է՝ Կահիրեն, որտեղ այդ երկրի բնակչության մեկ քառորդն է ապրում:
Ամենահին օրացույցը գրպանի հայերեն օրացույցն է, որը 1757թ. Վենետիկի Մխիթարյաններն են հրատարակել: Դա աշխարհի տպագիր օրացույցների մեջ ամենից երկարակյացն է. հրատարակությունը մինչև հիմա չի ընդհատվել:  Ամերիկայում գտնվել է թռչող մողեսի մնացորդ, որը մինչև այժմ հայտնի գտածոներից ամենամեծ է (թևերի բացվածքը տասնհինգ մետր է եղել):
Շվեյցարական «օմեգա» ժամացույցների ֆիրմայում աշխարհի ամենից բարդ ժամացույցն է ստեղծվել(Սարքը ցույց է տալիս Եվրոպայի, Ամերիկայի և Ավստրալիայի մի քանի քաղաքների ժամանակը, ինչպես նաև արևի, լուսնի, մոլորակների, մեծ համաստեղությունների դիրքն ամեն վայրկյան):

95. Հարցում արտահայտող բառերի փոխարեն համապատասխան բառեր կամ բառակապակցություններ գրելով՝ նախադասություննե´ր ստացիր:

Օրինակ՝ Ինչքա՞ն ժամանակ ո՞վ ի՞նչ էր անում ինչի՞ ի՞նչը-Ամբողջ օրը կինը փնտրում էր աղմուկի պատճառը:
Ինչպիսի՞ ի՞նչը ի՞նչ էր անում:Կոպիտ գայլը ջուր էր խմում:
Քանի՞ ինչե՞րը ի՞նչ արեցին, որտե՞ղ:Յոթ կապիկները հաց կերան:
Ո՞ւմ ի՞նչը  ի՞նչ էր անում, որտե՞ղ:Գյուղացու շունը փոս էր փորում այգում:
Ո՞ր ո՞վ ի՞նչ արեց, ե՞րբ:Վախկոտ թշնամին փախուստի դիմեց երեկոյան:

96. Բացատրի´ր՝ ընդգծված բայերի իմաստների տարբերությունը  ո՞րն է:

Փայտը կոտրեցի:/Մեկ հարվածով / Փայտը կոտրատեցի:/մանրացնել/

Կողպեքը չխկաց ու բացվեց:/մեկ ձայն/Կողպեքը չխչխկաց ու բացվեց:/աղմուկ/

Հանկարծ թփերը խշշացին:/ձայնի միայն մի տեսակ/ Հանկարծ թփերը խշխշացին:/Ձայնի միքանի տեսակներ/

Վարպետը պաստառը պատից պոկեց:/մեկ շարժում պոկեց/Վարպետը պաստառը պատից պոկոտեց:/պաստառը մասնատվում է/

Թեմայի ամփոփում

1․ Տրված են –5, –11, +18, –9, +6 թվերը։ Գտե՛ք՝
ա) այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը, 1
բ) այդ թվերին հակադիր թվերի գումարը։ +1

2․ Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք A (–2), B (+5), C (–8), D (–1), E (+2) կետերը։

3․ Գնացքը 3 ժամում անցավ 250 կմ։ Առաջին ժամում այն անցավ ճանապարհի 2/5 մասը,երկրորդ ժամում՝ մնացածի 2/5-ը։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ գնացքը երրորդ ժամում։
250:5=50
50*2=100
100*2=200
250-200=50
Պատ 50կմ

4. Կառքի առջևի անիվը 96 պտույտ է կատարում, երբ հետևի անիվը կատարում է 64 պտույտ: Որքա՞ն է հետևի անիվի շրջագծի երկարությունը, եթե առջևի անիվինը 2 մ է:

5. Որո՞նք են այն չորս հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից ամենամեծը հավասար է՝ ա) 1-ի, բ) -22-ի, գ) +32-ի, դ) –7-ի։
1,0,-1,-2
-22,-21,-20,-19
+32,+31,+30,+29
-7,-6,-5,-4