Բաղաձայնների ուղղագրություն Ձ-Ծ-Ց, Ջ-Ճ-Չ

Վարժություններ
Վարժություն 1։ 
Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ձ, ծ կամ ց։
Արձակուրդ, ասացվածք, ընդարձակ, ատաղծագործ, գլուխկոնծի,
համարձակ, բարձ, բարձել, թխվածք, բարձր, խցկել, առանցք, դաղձ,
դարձ, կցկտուր, դեղձ, դեղձանիկ, հանդիպակաց, դերձակ, դերձան,
խուրձ, ձվածեղ, հանդերձ, հինավուրձ, լպրծուն, հարձակվել,
համբարձվել, Համբարձում, փայծաղ, որձ, վարձ, ուրձ, փորձ, ործկալ,
օձ, օձիք։

Վարժություն 2։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ջ, ճ կամ չ։
Աղջիկ, ամբողջ, թարթիչ, աջ, ծխամորճ, առաջ, աջպարար,
գոջի, խոճկոր, առաջին, կոճկել, առաջնորդ, արջ, զիճել, թռչել,

թրջել, իջնել, կարկաչել, մեջ, միջև, մեջք, ողջ, մուրճ, ողջույն,
մահճակալ, առողջ, ոջիլ, կաչաղակ, վերջ։

Պատմութուն

1.Տրդատ 3-ի ձեռնակած միջոցառումները երկրի տնտեսության վերելք ապրեց
2. 325 թվականին, Նիկիայում
3.  Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի թոռը, նա քրիստոնեություն էր տարածում Կովկասում Հայաստանին մոտ երկու երկրներում՝ Վրաստանում և Աղվանքում:
4.330-338 թթ., արքունիքը տեղափոխեց Դվին
5. Պարսկաստանի դեմ
Խոշոր մարտերում առաջխաղացումը կասեցվել է շատ զոհերի գնով:

Ֆիզիկա

1.Ինչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը:
բնություն

2.Որն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը:
Բացատրել շրջակա միջավայրում տեղի ունեցող երևույթները

3.ինչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան:
Նա ուսումնասիրում է յոթ երևույթ լուսային,ատումային,ջերմային,ելեկտրական,մեխանիկական,միջուկային

4.Ինչ է բնությունը:
Բնությունն ամբողջ նյութական աշխարհն է:

5.Ինչ ես հասկանում բնության երևույթ ասելով:
ԲՆության մեջ կատարվող փոփոխությունները:

Continue reading “Ֆիզիկա”