Հոկտեմբերի 11-15

1*Ավազը խառնվել է փայտի թեփի հետ:Առաջարկե՛ք եղանակ, որի միջոցով հնարավոր է այդ
խառնուրդի բաղադրամասերն առանձնացնել:

Կարելի է ջրի մեջ լցնել ավազը , քանի որ այն ծանր է , ապպա կիջնի հատակին, իսկ թեփը կբարձրանա ջրի վրա:

2* Ունենք ջուր և ծծմբի  (IV) օքսիդ (H2O,SO2):

Գրել այս 2 նյութի

.ֆիզիկական հատկությունները(ագրեգատային վիճակը (գազ, հեղուկ, պինդ), գույնը, հոտը, համը, խտությունը, ջերմահաղորդականությունը, էլեկտրահաղորդականությունը, հալման եւ եռման ջերմաստիճանները, լուծելիությունը ջրում եւ այլ լուծիչներում)

ջուր .
ագերգատային վիճակ-հեղուկ,
գույն-անգույն
հոտ-չունի
համ-չունի
խտություն-1.00
լուծելիությունը ջրում եւ այլ լուծիչներում-չունի
ջերմահաղորդականությունը-ունի
էլեկտրահաղորդականություն-չունի
հալման եւ եռման ջերմաստիճանները- 0 °C և 100 °Cծծմբի  (IV) օքսիդ
ագերգատային վիճակ- գազ,
գույն-անգույն
հոտ-սուր հոտ
համ-չունի
խտություն-0,002927 գ/սմ³
լուծելիությունը ջրում եւ այլ լուծիչներում-լուծվում է
ջերմահաղորդականությունը-չունի
էլեկտրահաղորդականություն-չունի
հալման եւ եռման ջերմաստիճանները- -104 և 14