English October 18-22 Lesson 2

2.A lot of people in Hinkley was sick.
3.The drinking water in Hinkley wasn’t clean.
4.There was chromium in the water.
5.The bosses at Pacific Gas and Electric weren’t happy.

2. Was it her job to drive a car for the law campany?
3.Were there lots of papers about sick people in Hinkley?
4.Was the water in Hinkley clean?
5.Was a lot of people in Hinkley sick?
6.Was the film Erin Brockovich successful?

128. ՏԵՍՆԵՍ Ի՞ՆՉ ԷԻՆ…

Տեսնես ի՞նչ էին ասում իրար,
Երբ լսում էին ղողանջը մեր,
Մանուկ արևը՝ սարերն ի վար
Եվ մեռնող մութը՝ ձորերն ի վեր։

Երբ լսում էին հառաչը մեր,
Տեսնես ի՞նչ էին ասում իրար
Մեռնող արևը՝ սարերն ի վեր
Եվ մանուկ մութը՝ ձորերն ի վար։

https://soundcloud.com/user-716004719/zapis-7?si=f9747b0c065c4581ade8b472e1c8d49c


Դուրս գրի՛ր անծանոթ բառերն ու բառարանի օգնությամբ բացատրիր:
Չկա

Բանաստեղծությունից դուրս գրի՛ր փոխաբերությունները։

Բանաստեղծության մեջ ի՞նչն է ավելի շատ՝ գո՞ւյնը, ձա՞յնը, թե՞ շարժումը:
շարժումը ամենից շատն է

Ո՞ր քառատողը քեզ ավելի շատ դուր եկավ, ինչո՞ւ:
Այս քառատողը ինձ ավելի շատ դուր եկավ:
Երբ լսում էին հառաչը մեր,
Տեսնես ի՞նչ էին ասում իրար
Մեռնող արևը՝ սարերն ի վեր
Եվ մանուկ մութը՝ ձորերն ի վար։