Նախագծային աշխատանք`նյութերի ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրում

Նյութիանվան.Ագրեգ.վիճակըգույնըհոտըհամըԽտու-թյունը
գ/մլ
ρ
Լուծ.ջրումtհալմ.tեռմ.Ջերմա-Էլեկտր    ա-հաղորդակց.Պլաստ.
երկաթպինդսպիտակ-արծաթափայլ7.87չի լուծվում1839/2870ունիչունի
արծաթպինդարծաթագույն10.5չի լուծվում960.5/2212ունիունի
ոսկիպինդդեղին19.32չի լուծվում1064,43/ 2947 ունիունի
ջուրհեղուկանգույն—–——1.00————0.100չունիչունի
կերակրի աղպինդանգույն——աղի2,165 լուծվում է800,8/
1413
ունիչունի
պղինձպինդՈսկեգույն—–—–8.96չի լուծվում1083/ 2600ունիունի
կավիճպինդսպիտակ———–2.71չի լուծվում———-չունի
Նյութիանվան.Ագրեգ.վիճակըգույնըհոտըհամըԽտու-թյունը
գ/մլ
ρ
Լուծ.ջրումtհալմ.tեռմ.Ջերմա-Էլեկտր    ա-հաղորդակց.Պլաստ.
ալյումինպինդմոխրագույն——2.7չի լուծվում660/2500ունիունի
պղնձարջասպպինդվառ կապույտ—–——2.284լուծվում է——-չունիչունի
ածխաթթու գազգազայինանգույնանհոտ——1,9768լուծվում է——չունիչունի
շաքարպինդանգույնանհոտքաղցր1.59լուծվում է186չունիչունի
էթիլ սպիրտհեղուկչկասուրայրող համ0.79լուծվում է-114/118չունիչունի
քացախաթթուհեղուկանգույնսուրթթու1.05լուծվում է17/118չունիչունի
ացետոնհեղուկանգույնսուր0.79լուծվում է-95/56չունի

Համաշխարհային պատմություն

Կատարման ժամկետը՝ 03․09․2021-07․10․2021 թթ․

Առաջին պարապմունք

Համաշխարհային պատմություն

Պայքար Հռոմեական կայսրության ժառանգության համար ( էջ 5-6)։ Աշխատանք քարտեզով

4-6 դարերն անվանում են մեծ գաղթի դարաշրջան : Այդ ժամանակ Եվրոպայում կար մեկ պետություն՝ Հռոմեական , իսկ նրա շուրջը ապրում էին տարբեր ցեղեր , որոնք անընդհատ տեղաշարժվում էին ,որ ավելի լավ պայմաններով տարածքներում ապրեին :Այս գաղթի մեջ կային սլավոնական , գերմանական և թյուրքական ցեղեր :
Գերմանական գոթական ցեղերը տեղավորվեցին Դանուբ գետից մինչև Դնեպր գետ ընկած շրջաններում և ստեղծեցին արևմտյան և արևելյան գոթեր : Սակայն թյուրքալեզու հոները , որոնք ներխուժել էին Եվրոպա, դուրս մղեցին Սև ծովի հյուսիսային շրջաններում ապրող արևելյան գոթերին : Արևմտյան գոթերն էլ տեղափոխվեցին Հռոմեական կայսրության տարածք , այնտեղ նրանք կատարում էին սահմանապահի աշխատանք և դրա համար ստանում էին զենք և սննդամթերք :

Առաջադրանքներ 05.10.21

Ա․ Առանձնացրե՛ք այն միտքը, որը Ձեր կարծիքով իր մեջ ներառում է
ստեղծագործության հիմնական գաղափարը։ Հիմնավորե՛ք Ձեր ընտրությունը։

– Որդյա՛կս, դու չգիտեիր ինչպիսի՞ն է աշխարհը, ինչպե՞ս ես արել:
– Հայրի՛կ, պատասխանեց որդին,- Ես չգիտեի, թե ինչպիսին է աշխարհը, բայց երբ դու
հանեցիր ամսագրից քարտեզը, այն կտրտելու համար, տեսա, որ մյուս կողմում մարդ է պատկերված: Այնպես որ, շրջեցի կտորներն ու սկսեցի «հավաքել» այդ մարդուն, որ, այո´,
գիտեի թե ինչպիսին էր:


Բ․Ընտրե՛ք ճիշտ պատասխանը․ստեղծագործության գաղափարը հետևյալլն է․
 աշխարհը նման է թղթին․այն կարելի է մասերի բաժանել
 քարտեզն ու մարդը նման են իրար․ երկուսին էլ կարելի է ,,պատառոտել,,
ճանաչիր մարդուն, կճանաչես նաև աշխարհը։

2.Գործնական աշխատանք

1.Կետերը փոխարինի՛ր փակագծում տրված բաղադրիչներից կազմված համապատասխան  բաղադրյալ բառերով:

Մեր հանրապետության (հանուր, պետ, ություն) թռչնաշխարհի (թռչուն, աշխարհ) տարատեսակությունը (տար, տեսակ, ություն) պայմանավորված է նրանով, որ այստեղ գալիս են Իրանական (Իրան, ական),միջերկրական (մեջ, երկիր, ական) ծովի և կովկասյան (կովկաս, յան) թռչուններ: Դրանցից համընդհանուր (համ, ընդ, հանուր)ճանաչում (ճանաչ, ում) ունեն մարդու հարևանությամբ (հարևան, ություն) ապրողները և նրանք, որոնց կենսակերպին (կենս, կերպ) առնչվում է մարդու տնտեսական (տուն, տես, ական) գործունեության հետ:

2. Կետերը փոխարինի՛ր փակագծում տրված բաղադրիչներից կազմված համապատասխան բաղադրյալ բառերով:

Հողն ինքնամաքրվելու (ինքն, մաքուր, ել) հատկություն (հատուկ, ություն) ունի: Դա չի նշանակում, թե կարելի է նրան չափազանց (չափ, անց) շատ ծանրաբեռնել (ծանր, բեռն, ել) օրգանական(օրգան, ական) և անօրգանական(ան, օրգան, ական)թափոններով (թափ, ոն),բնակավայրերից (բնակ, վայր) հավաքված կենցաղային(կենցաղ, ային) աղբով, որովհետև հողի հնարավորությունները (հնար, ավոր, ություն)նույնպես (նույն, պես)անսահման (ան, սահման) չեն: Իսկ թափոններից (թափ, ոն)աղտոտված (աղտ, ոտ, (վ)ած) հողը սպառնում է հիվանդության (հիվանդ, ություն) առաջացման պատճառ դառնալ:

Գիտատեխնիկական (գետ, տեխնիկա, ական)առաջընթացի (առաջ, ընթաց) հետ մարդիկ պիտի մտածեն արտաքին միջավայրի (մեջ, վայր) պահպանության (պահ, պան, ություն) …  միջոցներ ստեղծելու մասին:

3.Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր բարդ բառերով:

Երկինքը քերելու չափ բարձր – երկնաքեր, 
բարի մտքով-բարեմիտ
վատ համբավ ունեցող,
հեշտությամբ թեքվող-դյուրաթեք, 
խաժ աչքեր ունեցող – խաժան
կյանքը սիրող – կենսասեր, 
հանրության կողմից ճանաչված-հանրահայտ
 կյանքով ուրախացող -կենսուրախ

4. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր բաղադրյալ բառերով:

Մանր նկարներ անող -մանրանկարիչ , թռչուններ բուծելու տեղ – թռչնաբուծարան, գյուղի տնտեսությանը հատուկ-գյուղատնտեսություն, միտք հղանալը-մտահղացում, արդյունք ունեցող-արդյունավետ, աշխատանքը սիրելը-աշխատասեր, հավասար  կշիռ  ունենալը-հավասարակշռված, բառերի մասին գիտություն-բառագիտություն:

Մաթեմատիկական Ֆլեշմոբի խնդիրների քննարկում։ Տեսագրում

1. Գտե՛ք այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնց միավորը մեծ կամ հավասար է տասնավորին։

2. Երկու հաջորդական կենտ թվերի արտադրյալը հավասար է 143: Գտե՛ք այդ թվերի գումարը:11*13=143

3. Գտե՛ք ?-ը:

Подпись отсутствует

11

4. Մայրիկը սեղանին թողել էր 9 կտոր շոկոլադ և յուրաքանչյուր 30 րոպեն մեկ երեխային թույլ էր տվել ուտել միայն մեկ կտոր։ Առաջին կտորն ուտելուց քանի՞ ժամ անց կվերջանան շոկոլադի կտորները, եթե երեխան լսի իր մայրիկին և միանգամից չուտի ամբողջ շոկոլադը: 4 ժամ հետո կվերջացնի

5. Արամը կերավ ափսեում եղած ծիրանների 3/11 մասը, Արմանը կերավ մնացած ծիրանների 3/8 մասը, արդյունքում ափսեում մնաց 10 ծիրան։ Սկզբում քանի՞ հատ ծիրան կար ափսեում։

6. 1000 կգ ցորենից ստացվում է 210 կգ բարձրորակ ալյուր: Քանի՞ կգ ցորեն է անհրաժեշտ 42 կգ ալյուր ստանալու համար:200

7. 18 տարի առաջ մայրիկը որդուց մեծ էր 3 անգամ, իսկ հիմա մեծ է 2 անգամ: Քանի՞ տարեկան է նրանցից յուրաքանչյուրը:36 72

8. Ճանճը ունի 6 ոտք, սարդը՝ 8 ոտք: 3 ճանճը և 2 սարդը միասին ունեն այնքան ոտք, որքան ոտք ունեն 9 հավը և քանի՞ կատուն:2

9. Գտե՛ք օրինաչափությունը և ?-ի փոխարեն գրե՛ք բաց թողնված թիվը` 120, 81, 48, 27, 0։
27

10. Ձեռքի գնդակի մրցաշարում չորս մարզիկներ խփել են տարբեր քանակի գոլեր: Չորս մարզիկներից ամենաքիչ գոլ խփել է Մեսրոպը: Մյուս երեք մարզիկները միասին խփել են 20 գոլ: Ամենաշատը քանի՞ գոլ կարող էր խփել Մեսրոպը:
5