07.10.21

1.Ընդգծված բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառերով:

Այժմամենից կարևոր  խնդիրներից մեկն այն  է, որ երկրի գնդի վրա զգալի ձևով պակասել է մաքուր ջրի քանակը` նրա պաշարների անխնա  օգտագործման և  ջրաբարների  ու գետնի տակի ջրերի անընդհատ աղտով լցվելու հետևանքով:
Միևնույն ժամանակ ջրի անլուծելի խնդիր է առաջ գալիս այն պատճառով, որ փոխվում Է ջրի մեջ հանքային աղերի և մանրագույն (միկրո) տարրերի պարունակությունը: Սրտանոթի համակարգը հիվանդանում է առանց ջրում լուծված անհրաժեշտ աղերի: Ջրի փոփոխությունը բացասաբար է անդրադառնում նաև երկրի բույսերի աշխարհի ու կենդանիների վրա:

2.Ընդգծված բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառերով:

Փոքր Ասիայի Եփեսոս քաղաքում հարյուր քսան տարի շարունակ մի տաճար էին կառուցում` բուսականության և պտղաբերության աստվածուհի Արտեմիսի տաճարը:Լիդիական Կրեսոս թագավորը  Արտեմիսի տաճարին սյուներ էր նվիրաբերել : Աստվածների պատկերներով մարդու հասակ ունեցող բարձրաքանդակները զարդարում էին սյուները: Կրեսոսը Եփեսոսյսւն Արտեմիսին մի ուրիշ բարձրարժեք  ունեցող նվեր էլ էր ընծայել` կովերի` ոսկեձույլ դրոշմապատկերներ:
Երբ աշխարհի յոթ հրաշալիքներից մեկը համարվող այդ տաճարի շինարարությունն ավարտվեցգարմանք ու հիացմունք առաջացրեց բոլոր նրանց մեջ, ում վիճակվեց տեսնել մարմարակետ, նրբագեղություն ունեցող շինությունը: Մ. թ. ա. 356 թ. Եփեսոսի բնակիչ ոմն Հերոստրատոս, ցանկանալով իր անունն անմահացնել, կրակի մատնեց նշանավոր սրբավայրը: Նրա հանցագործությունը բոլորին զայրացրեց: Փոքր Ասիայի բոլոր պետությունները միասին որոշեցին մոռանալ Հերոստրատի անունը: Պատմագրեր  նույնիսկ տաճարի հրդեհի մասին գրելիս իրավունք չունեին հրդեհողի անունը նշելու: Բայց հին աշխարհի որոշ հեղինակներ, այնուամենայնիվ, պահեցին ոճրագործ անունը:

3. Տրված բաղադրյալ բառերի իմաստներն արտահայտի՛ր բառակապակցություններով:

Մատնաչափ-Մատի չափ
 կիսագունդ-կես գունդ
անհարթ-ոչ հարթ
 անտեսանելի-ոչ տեսանելի 
ինքնաշարժ-ինքնուրույն շարժվող
սկզբնական-ամենից սկիզբ
արեմտաեվրոպական-արևմտյան Եվրոպա
աստղադիտարան-աստղերի դիտարան
 համաշխարհային-ամբողջ աշխարհով
 հավասարաչափ-հավասար չափված

4. Ա շարքի նախածանցներից յուրաքանչյուրը բոլոր հնարավոր ձևերով բաղադրի՛ր Բ շարքի բառերի հետ:

Ա Անդր, հակ, համ, ենթ, նախ, ներ, պար, վեր, տար, փոխ:

Բ. Կովկաս, (հ)արձակ, տարած, դարձ, դնել (դրել), կշիռ, մուծել, փակել, կանգնել, աշխարհ(իկ):

անդրկովկաս ,հակադարձ,հակադիր,հակակշիռ,համարձակ,համատարած,համադիր,համաշխարհային,ենթադրել,նախադարձ,նախակշիռ,ներդիր,ներմուծել,ներաշխարհ,պարփակել,վերադարձ,վերադրել,վերականգնել,տարակշիռ,տարաշխարհիկ,փոխադարձ,փոխադրել,

5. Տրված բաղադրյալ բառերից նոր բառեր կազմի՛ր` այլ արմատ կամ ածանց ավելացնելով:

Օրինակ`
ժառանգական — ժառանգականություն, տեխնիկական -գիտատեխնիկական:

Մարդկային-մարդկություն
 ծայրահեղ-անծայրածիր
 ստամոքսային-ստամոքսացավ
 գիտակցություն-անգիտակից
 ակնաբույժ-ակնոց
 մթնոլորտ-մթություն
 որոշում-ախտորոշում
ընդհատ-անընդհատ
օրինաչափ-օրինաչափություն-օրինական
 ձեռնարկ-անձեռնմխելիլի 
մանրէ-մանրեպճեղ
փոխանակություն-փոխադարձ