Միանդամի բազմապատկում։ Թեմա 2

1) Գրեք տրված միանդամի հակադիր միանդամը.

ա/ -6ab բ/ 3bc գ/ -8kcp դ/-p ե/ k զ/ 0 է/ -2.5 ը/ 18abx

2) Գտեք միանդամների արտադրյալին հավասար միանդամը.

a) 6a2b b) 8b2c4 g) 54c2e3 d) 42e5k2 e)20a3p3 z)42k3p3 e) 18a3b2c2 @) 24b3c3e2 t)35c5e5k j) 48e5k9p2 ja) 16k8p6x7 jb) 36p3x2y3

3) Գտեք միանդամների արտադրյալին հավասար միանդամը.

a) 44p4k2x b) 120x6y4 g) (-18)a3b d) 28b3c2 e)(-25)c4k3 z)63k3p6 e)a4x7 @) (-4 1/6)a4c4

4) Բարձացրեք աստիճան.

a) a4 b) b6 g)4a2 d)9b3 e) 16c4 z)25a2b2 e) 343a3b6 @) 81b4c2 t) 81c8e16 j) 32a10k15 i) 1/4a4 l) 9/16a4

Լրացուցիչ խնդիրներ

5) Երիտասարդ մասնագետը 1 տարվա աշխատանքի դիմաց պետք է ստանար 2600 դոլար և մեկ մեքենա։ Սակայն նա 8 ամիս անց դուրս եկավ աշխատանքից և ստացավ մեքենան և 1000 դոլար։ Որքա՞ն արժեր
մեքենան։

6) Եռանիշ թվերի քանակը քանի՞ անգամ է մեծ երկնիշ թվերի քանակից:

7)  Երեք կշռաքար այնպես ընտրի՛ր, որ դրանցով և նժարավոր կշեռքով հնարավոր լինի կշռել 1 կիլոգրամից մինչև 13 կիլոգրամ զանգված:

14.10.21


1.Կարդա’ հնդկական հեքիաթը, պատրաստվի’ր քննարկման եւ կատարի’ր առաջադրանքները։

Առաջադրանքներ
Ա) Հեքիաթում արտահայտված գաղափարն այն է, որ․
 ընկերոջը հյուրասիրելը կարևոր է
 միայն լավ ժամանակ անցկացնելով լավ ընկերներ չեն լինում
 ընկերոջը փորձելը լավ բան չէ
 կինը ամուսնու ամենաիմաստուն ընկերն է
 լավ ընկերը միշտ պատրաստ է օգնելու ընկերոջը
 լավ ընկեր լինել չի նշանակում իր մասին չմտածել։

Բ) Համաձայնե՛ք կամ մի՛ համաձայնեք ներկայացված մտքերի հետ՝ Ձեր պատասխանը
հիմնավորելով հեքիաթից դուրս գրված համապատասխան հատվածներով և Ձեր
վերլուծությամբ։
 Դհավալմուքհը նախօրոք գիտեր, որ առաջին ընկերը լավ ընկեր չէ, բայց անչափ
սիրում էր նրան։
Այո դա այդպես է:
 Դհավալմուքհը ամեն օր օգտվում էր հարուստ ընկերոջ ճոխ սեղանից, իմանալով, որ
նա այնքան էլ անկեղծ չէ։
Իմ կարծիքով նա սխալ էր անում,երբ այդքան հաճախում էր ընկերոջ տուն, մանավանդ իմանալով ,որ անկեղծ չէ:
 Կինն ասում էր, որ աղքատ ընկերը կարող էր ինչ-որ բանով հյուրասիրել, բայց չարեց
դա, և դա նշանակում է, որ այնքան էլ լավ ընկեր չէ։
Լավ ընկերը պարտավոր չի հարուստ լինել:
 Կինը այնքան էլ չէր վստահում ամուսնու ողջամտությանը։
Բոլոր կանայք էլ այդպես են:
Դհավալմուքհը այնքան էլ անկեղծ չէր աղքատ ընկերոջ հետ․ նա նրան չասաց
փորձության մասին։
Դե էլ ինչ փորձություն, որ պիտի ասվեր:

2.Ստեղծագործական աշխատանքի թեմաներ՝

«Երջանկությունն իմ պատկերացմամբ»

«Աշխարհի գույները»

«Ես չեմ կարող փոխել քամու ուղղությունը, բայց․․․»

Այլ։

13.10.21

2.Գործնական աշխատանք

1. Տրված գոյականներից նորերը կազմի՛ր` ուհի, ստան, ոց, ություն ածանցներով:

Հայ, դպիր, այգի, հնոց, բույր, ծառ, բժիշկ, պարսիկ:
Հայուհի,Հայաստան,հայոց,հայություն
Դպրոց,
Այգեստան
Հնություն
Բուրաստան
Ծառաստան
Բժշկուհի,բժշկություն
Պարսկուհի,Պարսկաստան,

2. Տրված բայերից  ածանցավոր գոյականներ կազմի՛ր և ածանցներն ընդգծի՛ր:

Նկարել-նկարչություն,նկարիչ,
 գրել-գրող,գրիչ,
 զարթնել-զարթուցիչ
 թափել-թափոն
 ուսուցանել-ուսուցիչ
 քերել-քերիչ
 վարել-վարորդ
 հաճախել-հաճախորդ
 բախել-բախում
հնչել-հնչողություն
վազել-վազորդ

3.Տրված գոյականակերտ ածանցներից յուրաքանչյուրով երկու գոյական կազմի՛ր և գրի՛ր, թե ո՛ր բառերից կազմեցիր:

դնել (դիր) — դրածո, պարսավել — պարսավանք:

Անք, ցի, ածո, ք, ուկ, իք, իչ, ու, ան, իկ, պան, ստան, ուհի:
մարզվել-մարզանք
Երևան-երևանցի
պահել-պահածո
վազել-վազք
քսել-քսուկ
կարծել-կարծիք
գիր-գրիչ
մահ-հետմահու
փակել-փական
մարդ-մարդիկ
այգի-այգեպան
ծառ-ծառաստան
վարդ-Վարդուհի

4. Տրված արմատներով բաղադրյալ (բարդ և ածանցավոր) բառեր կազմի՛ր` դրանք դնելով նոր բառերի սկզբում, մեջտեղում և վերջում:

Ուղի, ուղիղ, աղտ, ախտ, ուղտ, ախտ, թիռ, թրջ(ել):
ուղեծիր,անուղի,երթուղի
Ուղղագրական,անուղղակի,
Աղտոտված, ,
ուղտագնաց,անուղտ,
ախտահարել,փտախտ
թռչուն,ինքնաթիռ
թրջոց,

12.10.21

Գործնական աշխատանք

1. Յուրաքանչյուր շարքից առանձնացնել հոմանիշ բառերի 6 զույգ:

 Ա. Ընչաքաղց-անկշտում
զգաստ-զգոն
լիովին-ամբողջապես
գթալ-կարեկցել
ժրաջան-ջանասեր
ամբոխ- բազմություն

Բ.Լուրթ-կապտագույն
համամիտ-համակարծիք
տոկուն-կայուն
հաղթանդամ-մեծամարմին
ստահակ-խարդախ
ալևոր-զառամյալ

Գ) զեփյուռ-սյուք
ճգնել-ջանալ
պերճ-շքեղ
ձանձրալի-տաղտկալի
ճիրան-մագիլ
մեծանուն- անվանի

2. Բաց թողնված տեղերում գրել տրված բառերը:

Եղյամն էր սնկի գլուխն արծաթում,

Մրսում էր կարծես վայրի նշենին

Հանգստանում էր հողմը բացատում`

Ականջն ամպրոպի ազդանշանին:

(նշենի, ամպրոպ, բացատ, սունկ,)   

3. Դարձվածքների իմաստն արտահայտել մեկ բառով:

Ա. Լուն ուղտ դարձնել- ուռճացնել

Բ. Շունչ տալ-փրկել

Գ. Սիրտ անել-համարձակվել

Դ. Լույս սփռել-լուսավորել

4. Տրված դարձվածքներով նախադասություններ կազմի՛ր:
Աչքերով ուտել, խելքը ուտել, լույս աշխարհ գալ, գիշերը ցերեկ անել, գլխի ընկնել, ծակուծուկ մտնել:
Աղքատ երեխան աչքերով կերավ խանութում դրված քաղցրավենիքը:
Կինը ամուսնու խելքը արդեն կերել էր:
Ես լույս աշխարհ եկա մայիս 15-ի գիշերը :
Նախագիծը ավարտելու համար ուսանողը գիշերը ցերեկ էր անում :
Նա գլխի ընկավ ,թե ես ինչ նկատի ունեի:
Գողը տան ամբողջ ծակուծուկը մտել էր:

5. Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛ր` դրանք գործածելով

ա) ուղիղ իմաստով,
բ) որպես դարձվածք:
Ձեռքով անել, աչքը մտնել, ձեռք մեկնել, (ինչ-որ բանի) տակ մտնել:
Ես գնալուց առաջ ձեռքով հաջողություն արեցի իմ ընկերոջը:
Փոշին աչքս մտավ աշխատանքի ժամանակ:
Ես երբ կատարեմ այդ դժվար աշխատանքը , ապա տնօրենիս աչքը կմտնեմ:
Տղաները ձեռքերը մեկնած պահում էին պարանը:
Մեր խումբը որոշեց,որ այս դժվար պահին ձեռք մեկնի կարիքավորներին:
Փիսոն մտավ սեղանի տակ:
Հսկայական ծախսերի տակ մտավ այդ գործարարը:

Գրավոր աշխատանք

1․ Ի՞նչ է ուսումնասիրում հասարակական աշխարհագրությունը։ /0,5 միավոր/ բնակչության և տեսության տեղաբաշխման օրինաչափությունը

2․ Նշե՜լ սխալ տարբերակը․

Աշխարհագրության մեջ պետությունները խմբավորում ենք ըստ․ /0,5 միավոր/

 • տարածքի
 • բնակչության թվի
 • աշխատանքային ռեսուրսի
 • աշխարհագրական դիրքի

3․ Լրացնել նախադասությունները։ /1 միավոր/

Աշխարհի պետությունները ըստ պետական կառավարման ձևի լինում են հանրապետություն և միապետություն։ Գոյություն ունի հանրապետության երկու տեսակ նախագահական և խորհրդարական ։Նախագահական հանրապետությունում նախագահն ընտրվում է ժողովրդի կողմից պարբերաբար կատարվող ընտրության միջոցով։ Խորհրդարանական հանրապետության դեպքում նախագահն ընտրվում է խորհրդարանի կողմից։

4․Ո՞ր պնդումն է ճիշտ.   /0,5 միավոր/

 1. Աշխարհի երկրների մեծ մասը կառավարման ձևով միապետություն է:
 2. Նախագահական հանրապետությունում երկրի նախագահն ընտրվում է պառլամենտի (խորհրդարանի) կողմից:
 3. Աշխարհի երկրների ճնշող մեծամասնությունը տարածքային կառուցվածքով ունիտար (միացյալ) են:
 4. Դաշնային պետության տարածքային միավորներն ունեն բացարձակ պետա­կան անկախություն:

5․ Երկրագնդի վրա կամ դրա որևէ տարածքում բնակվող մարդկանց ամբողջությունը կոչվում է.     /0,5 միավոր/

 1. ռասա
 2. ազգ
 3. աշխատանքային ռեսուրս
 4. բնակչություն

6․ Կրոնապետություն է.        /0,5 միավոր/

 1. Մոնակոն
 2. Թուրքիան
 3. Մեծ Բրիտանիան
 4. Վատիկանը

7․ Աշխարհում բնակչության մեծ կուտակումներ ունեցող գլխավոր արեալներից չէ. /0,5 միավոր/

 1. Ավստրալիան
 2. Արևմտյան Եվրոպան
 3. Արևելյան Ասիան
 4. ԱՄՆ–ի հյուսիս–արևելքը

8․ Բնական շարժի հետևանքով սերունդների հերթափոխման գործընթացը կոչվում է.  /0,5 մ0իավոր/

 1. բնակչության կազմ
 2. բնակչության բնական աճ
 3. բնակչության մեխանիկական շարժ
 4. բնակչության վերարտադրություն

9․Երկրի տարածքը 40 հազ. կմ2 է, բնակչության թիվը` 6 մլն մարդ: Բնակչության միջին խտությունը կլինի.        /0,5 միավոր/

 1. 150 մարդ/կմ2
 2. 200 մարդ/կմ2
 3. 100 մարդ/կմ2
 4. 180 մարդ/կմ2

10․ Ի՞նչ է ժողովրդագրական պայթունը․ /1 միավոր/

ԲՆակչության կտրուկ աճն է , երբ ծնելիությունը բարձր է ,իսկ մահացությունը ցածր:————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

11․ Ի՞նչ ժողովրդագրական քաղաքականություն  իրականացնում զարգացած և զարգացող երկրները․ /1 միավոր/ 

Պետությունը խրախուսում է բազմազավակությունը, նշանակում է նպաստներ, տալիս է տարբեր արտոնություններ։————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

12․   Ի՞նչ է բնակչության վերարտադրությունը․ /1 միավոր/
Բնակչության բնական շարժի ցուցանիշներն է——————————————————————————————————————————

13․ Ի՞նչ է միգրացիան․/1 միավոր/
Այն երևույթն է ,երբ լքում են իրենց երկիրը————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

14․ Թվարկե՜լ միգրացիայի դրդապատճառները․ /1 միավոր/

Միգրանտները փնտրում են սոցիալական և տնտեսական հնարավորություններ ուրիշ երկրներում: ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————