Գործնական քերականություն

261.               Կետերի փոխարեն գրիր ամբողջ(ողջ) կամ բոլոր (ը)բառերը:

Բոլոր նախադասությունները ճիշտ են գրված:

Ամբողջ գիրքը մի օրում կարդաց:

Բոլոր խնդիրները փորձի´ր լուծել:

Ողջ խնդրագիրքն արդեն վերջացրել է:

Բոլորը վազում էին ինչ-որ մեկի հետևից:

Ամբողջ ժողովուրդն է սպասում քեզ:

Բոլոր մարդիկ ինչ-որ բանի են սպասում:

Ողջ հոտը շարժվեց ձայնի ուղղությամբ:

Բոլոր գառներն ու ուլերը ցրվեցին:

Ողջ աշխարհը ոտքի տակ է տվել:

Բոլոր երկրներում եղել Է:

Բոլորը նույն բանն են պնդում:

Ամբողջովին կրակի բաժին դարձավ:

263.Նախադասություններն ընդարձակի´ր՝ ումի՞ց կամ ինչի՞ց հարցերին պատասխանող բառեր կամ բառակապակցություններ ավելացնելով.

Սողոմոն Իմաստունը կախարդական մի մատանի էր ստացել ընկերոջից:
Մարդիկ վաղուց են հրաժարվել կառքերից:

Ընձուղտները առյուծներից սարսափահար փախչում էին:

Թափվեց սովորական, սառը ջուր ժայռից:

Հոգնել էր արդեն այդ մարդկանցից :

264.    Ամենից բառի, ամենա-, -ագույն ածանցների օգնությամբ կազմի´ր տրված ածականների բոլոր հնարավոր ձևերը (գերադրական աստիճանը):

Ճոխ-ագույն, ամենա-կարճ, ամենից-ուրախ, նվազ-ագույն, ամենա-սքանչելի, ամենա-հիանալի, ամենա-խոր, ամենա-խորհրդավոր, ամենից-մութ, ամենա-նուրբ, ամենից-սուրբ, ամենա-չքնաղ, ամենից-քաղցր, ամենա-սիրուն:

Բնագիտություն

 1. Շարժման ի՞նչ տեսակներ գիտես, թվարկիր դրանք։
  Հավասարաչափ,անհավասար,կոր գիծ,ուղագիծ,արագ ,դանդաղ
 2. Ի՞նչ է ուժը։ Ո՞րն է ուժի չափման միավորը։ :նյուտոն և կիլոնյուտոնիրքը
 3. Պատմիր ֆիզիկական և քիմիական  երևույթների մասին։Բեր օրինակներ։
  Ֆիզիկան դա երբ ինչ որ իր ուրիշ իրի հետ խառնվելուց չի փոխում իր կազմվածքը, բայց քիմիականը դա երբ իրը ինչ որ ուրիշ իրի հետ խառնվելուց փոխում է իր կազմվածքը:
 4. Նշված նյութերից ո՞րն է օքսիդCO , NH3 ,Fe ,NaOH,SO2,NO,H2O,։
  NO,CO,H2O,SO2
 5. Ջերմային ի՞նչ երևույթներ գիտես։Բեր օրինակներ։
  Արև -սառույց -հալել
  կրակ-փայտ-վառվել
 6. Մարմնի ձևափոխության ի՞նչ տեսակներ կան։Բեր օրինակներ։   Պլաստիկ,առանձգական
  Պլաստիրին