Մայրենի 16.02.21

 1. ՇԻՐԱԿԻ ԴԱՇՏԵՐԻՑ
  Աստղերն են ժպտում լուսեղեն նազով,
  Խաղաղ դաշտեր մութն է համբուրում.
  — Ես կախարդված եմ միշտ նույն երազով,
  Միշտ նույն ցնորքն է իմ սիրտը այրում։
  Մոտեցած երկնից աստղերը պայծառ
  Ժպտում են խաղաղ քո աչքերի պես.—
  — Իմ լքված սրտի կարոտը անծայր
  Ամեն ինչի մեջ որոնում է քեզ…
  1905

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ

 1. Տրված թվերից որո՞նք են  տասնորդական կոտորակներ.
  125/100,  912/500, 101/1250, 325/11000, 42/100,   -11/10000
 2. Տրված թվերից  որո՞նք են համակարգային տասնորդական կոտորակներ.
  1/10,  2/10, 1/100, 1/1000, 5/1000, 4/100, 1/100, 7/100000, 11/100, 1/110
 3. Գրե՛ք տվյալ կոտորակին հավասար տասնորդական կոտորակ.
  1/3, 9/25, 2/5,  6/8, 12/50, 1/9,  7/4,  88/200, 65/250, 7/8
 4. Տասնորդական կոտորակները ներկայացրու  համակարգային տասնորդական կոտորակների միջոցով:
  158/10,  259/100, 26/10, 582/1000, 321/100,425/1000
 5. Տասնորդական կոտորակից անջատե՛ք նրա ամբողջ   և  կոտորակային մասը
  32/10, 41/100, 567/1000, 48/10,  79/100, 16/10, 52/100, 33/1000, 164/100, 21/100
 6. Անվանե՛ք տասնորդական կոտորակները.
  ա) 48,13,  դ) 110,6,    է) 0,4,
  բ) 12,46,      ե) 301,7892,   ը) 7891,48,
  գ) 0,1,  զ) 4,05, թ) 76,72։
 7. Տրված թվերից որո՞նք են  տասնորդական կոտորակներ.
  75/100,  92/500, 64/1250, 305/11000, 92/100,   -101/10000
 8. Տրված թվերից  որո՞նք են համակարգային տասնորդական կոտորակներ.
  8/10,  1/100, 9/100, 240/10000, 1/5000, 1/400, 1/100, 1/100000, 1/100, 8/110
 9. Գրե՛ք տվյալ կոտորակին հավասար տասնորդական կոտորակ.
  4/5, 3/2, 1/15, 7/8, 1/60։