Դասարանական

309. Փակագծի բառը գրի´ր պահանջվող ձևով:

Օրինակ ՝ Ներկր (վրձին) պատին էր քսում ու հիացած նայում էր իր (արած): — Ներկը վրձնով պատին էր քսում ու հիացած նայում իր արածին

Գերմանացի փիլիսոփա Կանտը ծնվել է Քյոնիգսբերգում(Քյոնիգսբերգ) և ութսուն տարի հետո այնտեղ էլ  մահացել է : Նա իր մտքում(միտք) ընդգրկել է ոչ միայն երկիր մոլորակը(մոլորակ),այլև Արեգակնային համակարգը(համակարգ) և ողջ տիեզերքը(տիեզերք): Սակայն կյանքի ընթացքում (ընթացք) Կանտը, կարելի է ասել, դուրս չեկավ հայրենի քաղաք: Նրա ամենահեռավոր ճամփորդությունը եղավ Պիլաու գյուղ (գյուղ) գնալը, որը Քյոնիգսբերգից(Քյոնիսբերգ)  ընդամենը քառասունհինգ կիլոմետր էր հեռու:

Домашнее задание

 1. Составьте предложения из данных слов.

 1. Максим, книга, свой, друг, дать.
  Максим дал своему другу книгу.
 2. Отец, сын, подарить, новый, телефон.
  Отец подарил сыну новый телефон.
 3. Андрей, Наташа, помочь, задача, трудная, решить.
  Андрей помог Наташе решить трудную задачу.
 4. Студенты, фотографии, Родина, показать, преподаватель.
  Преподаватель показал фотографию Родины студентам.
 5. Я, писать, каждый, письма, родители, день.
  Я каждый день писал родителям письма.
 6. Сергей, подруга, подарить, на, день рождения, цветы.
  Сергей подарил подруге на день рождения цветы.
 7. Я, обещать, моя, девушка, знакомая, пойти, музей, в.
  Я обещал моей знакомой девушке пойти в музей.
 8. Анна, мать, своя, помогать, всегда.
  Анна всегда помогает своей матери.
 9. Этот студент, нужно, поликлиника, в, пойти.
  Этому студенту нужно пойти в поликлинику.
 10. Мы, готовиться, к, хорошо, экзамен, русский язык, по.
  Мы хорошо готовимся к экзамену по русскому языку.
 11. Я, обещать, брат, младший, гитара, моя, подарить.
  Я обещал моему младшему брату гитару подарить.
 12. Наш преподаватель, объяснять, мы, трудное, правило
  Наш преподаватель объяснил нам трудные правила.

2. Запишите предложения по-другому, заменив слово должен
словом нужно.

 1. Летом мне нужно поехать домой на свадьбу моего брата.
 2. Моему другу нужно поговорить с врачом.
 3. Моей сестре нужно написать сочинение.
 4. Её нужно пойти в библиотеку.
 5. Вчера нам нужно было заниматься в физической лаборатории.
 6. Завтра им нужно будут пойти на собрание.
 7. Мне нужно было вчера позвонить своим родителям.
 8. Преподаватель сказал Самеду, что Самеду нужно написать хороший
  рассказ о своей стране.

homework

A. Answer these questions.

 1. Who cooks in Tom’s house?
  Elizabeth cooks in Tom’s house.
 2. What work does Tom do during meals?
  Tom cut the meat.
 3. What did Tom always do when he and Elizabeth first married?
  Tom gave the bigger piece of meat to Elizabeth.
 4. What does he do now?
  Now he give the smaller piece of meat.
 5. Why has he changed?
  Because first time Elizabeth learned to cook .

  B. Which words in the story on page 30 mean:
 6. arrived 3. into pieces 5. made – cook
 7. like very much – laugh 4. became husband and wife – first married

25.02.21

2.Գործնական աշխատանք

1.Կետերը փոխարինի՛ր փակագծում տրված բառերից մեկով:

Նրա ստեղծած … հնագույն արվեստն է հիշեցնում: (Նկարազարդ,զարդանկար)

Ծննդյան օրը փոքրիկին … մի գիրք նվիրեցին: (Նկարազարդ, զարդանկար)

Հագին … կտորից սովորական զգեստ էր, որ նրան շատ էր սազում: (Զարդանախշ, նախշազարդ)

Տաճարի … արտացոլված է մեր երկրի բնությունը: (Զարդանախշ,նախշազարդ)

Նրա … ամբողջ ցերեկը չխկչխկում էր: (Մեքենագիր, գրամեքենա)

Ինձ … էջեր տվեց ու խնդրեց, որ անպայման կարդամ: (Մեքենագիր,գրամեքենա)

2. Փակագծերում տրված բառերից մեկն ընտրի՛ր ու պահանջվող ձևով գրի՛ր հարցում արտահայտող բառի փոխարեն:

Զարդասեղանին ինչե՞ր էին դրված: (Սանրեր, սանրել)

Թե մազերը ի՞նչ աներ ու լվացվեր, կտեսնեիք, որ սիրուն երեխա է: (Սանր, սանրել)

Նվերը մի գեղեցիկ ի՞նչ էր: (Սանր, սանրել)

Նա մի շատ բարի ո՞վ էր: (Կախարդել, կախարդ)

Եթե իրոք ի՞նչ աներ, մուկ կդառնայիր: (Կախարդել, կախարդ)

Եկողն ամենաչար ո՞վ էր: (Կախարդել, կախարդ)

Հավաքվեցին չար ու բարի ովքե՞ր: (Կախարդել, կախարդները)

Պատին մի աղջկա ի՞նչ էր կախված: (Նկարել, նկար)

Սիրով որ ի՞նչ աներ, նկարը սիրուն կստացվեր: (Նկարել, նկար)։