Բնագիտություն

  1. Ե՞րբ է մարմինը համարվում էլեկտրականացված:
    Մարմինը համարվում է էլեկտրականացված երբ իր մեջ կուտակվում է էլեկտրական լիցքր և իր մոտ է բերում իր կողքին գտնվող մանր մարմինները:
  2. Ո՞ր էլեկտրական լիցքերն են անվանում դրական, եւ որո՞նք՝ բացասական։
    ԲԱցասականը դա Այս նշաննը է – իսկ դրականը +:
  3. Ինչպե՞ս են պարզում մարմինների էլեկտրականացված լինելը։