Մայրենի

278. Փակագծերում  տրված բայերը գրի´ր պահանջված ձևով (ներկա):

Գեղեցիկ կենդանիներ են կարմիր կապիկները: Նրանք շի­կակարմիր բուրդ ունեն, սև մռութիկ ու սպիտակ կուրծք: Նրանք տափաստանը գերադասում են անտառից,  շների պես մեծ ոհմակներ են կազմում (կազմվել) և մանրակրկիտ (զննել)զննում են կոճղարմատներն ու փտած ծառաբները, միջատներ ու թռչնաբներ են փնտրում (փնտրել), (շրջել) շրջում են քարերը, որ որդ, կարիճ, սարդ կամ այլ հա­մեղ խորտիկներ գտնեն: Ժամանակ առ ժամանակ (կանգնել)կանգնում են հետևի ոտքերին ու շուրջը (դիտել)դիտում : Իսկ եթե խոտը բարձր (լինել)լինում, այնպես են ցատկում (ցատկել), ասես ոտքերի տակ զսպանակ կա: Վտանգի ամենափոքր նշանի դեպքում անգամ բարձր (ճչալ)ճչում են ու գլխապատառ (սլանալ)սլանում կանաչի միջով: Վազելիս էլ մի թեթև (օրորվել)օրորվում են, փոքրիկ, շեկլիկ վարգաձիերի նման:

284.         Նախադասությու ններր լրացրո´ւ:

Երբ մթնում էր նա մեն-մենակ քայլում էր իր գեղեցիկ

պարտեզներում:

Վերջապես, երբ իմացավ , դուրս եկավ թփերի միջից:

Վանդակում, որտեղից պախել էր կերի արկղն էր միայն

մնացել:

Եթե ուզենայն ջիներն ու իֆրիտներր (արևելյան հե-

քիաթների հերոս ոգիներ են) կռվարարներին անապատի ու սպիտակ ջորիներ կամ նռան հատիկներ կդարձնեին:

Թե որ անեն , ես էլ առանց հակառակվելու ու

քննարկելու կհավատամ:

285.         Կետերը փոխարինի´ր տրված բառերից մեկով:
Հուշերով տարված՝ … մոռացել էր հոտն էլ, շներին էլ:

Ամենևին չէր հիշում, թե որտեղ էր տեսել այդ դեմքը:

Ունեցած-չունեցածը Լրիվ կտակեց փոքր թոռանը:

Ամբողջովին մոտ չթողեց որևէ մեկին:

Աչքերից երևում էր, որ պատմածներիս բոլորովին չի հավատում:
Ամբողջովին լավ չէր զգում:

Հումորի զգացումդ ամենևին կորցրել ես:

Ծերությունից ամբողջովին մանկացել էր:

Լրիվ, ամբողջովին, բոլորովին, ամենևին:

289. Սխալ կազմված ժխտական ձևերն ուղղի´ր:

Երեկո չի: Մութը չի տիրել ու չի ծածկել ոչինչ: Սամվելը չի ճեմում գեղեցիկ կահավորված ընդունարանում: Առաստաղից կախված  ջահը բոլորովին չի  լուսավորում սենյակը: Տան­տիրոջ քայլվածքն անհանգիստ չի: Նա միայնակ չի իր առանձնատանը: Հանկարծ դուռը չի բացվում: Ներս մտնողն ընկերը չի: Բավական չի՞ սպասեցնեք մարդկանց:

292.  Տրված  արմատներով բաղադրյալ (բարդ և ածանցավոր) բառեր կազմի´ր՝  դրանք դնելով նոր բառերի սկզբում, մեջտեղում և վերջում:

Երգ,  փառ(ք), մեծ, մեջ, գարուն, իր:


Փետրվար 15-21

Տնային.1

Ճի՞շտ է վարվում արդյոք նկարում պատկերված տղան: Հիմնավորե՛ք ձեր պատասխանը:Իհարկե ոչ ,որովհետև նա վազում է դեպի անտառ և եթե կայծակը խփի ծառին , ապա դա մարդոուն կհասնի հողով: Ավելի հարմար է մինչև կայծակը պատսպարվել քարանձավներում, եթե արդեն ուշ է ,ապա պետք է կքանստել երկու ոտքերը իրար մոտեցրած:
Սովորել պատմել.

Էլեկտրական հոսանք

Կայծակվվ

Работа

1. Вставьте пропущенные буквы.

Тучи , пружина, щука, жизнь, чайник, ужин, кувшин, четкий, щавель, дача, бежать, щебетать, чучело, жираф, начало.

2. Прочитайте текст, вставьте пропущенные буквы.

Дети пошли в рощу.  Они зашли в глухую чащу   .  Шура стал кричать. Ребята услышали шум машин. Они пошли на шум и вышли из чащи на дорогу.

3. Напиши по шесть слов с сочетаниями.

жи-ши -жизнь,шит
          ча-ща  -Щавел-чашка
                                          
чу-щу-Щука,чут-уть

4.

Выбери подходящие по смыслу слова. Заполни ими пропуски в тексте. Будь внимателен: не выбери слова с ошибками.

  1. Эта река была полноводной, а теперь __________ .
  2. Внимательный человек умеет многое обмельчять.
  3. Дятел может очень долго стучать по стволу дерева, чтобы извлечь жучков из-под коры.
  4. Гостеприимный хозяин от всей души угощяет гостей.
  5. Чтобы не беспокоить соседей в поздний час , музыка должна звучать тихо.
  6. Подключять бытовую технику нужно по инструкции.
  7. Час внимание на безударные гласные.
  8. Моя мечта — промчаться на тройке по зимнему лесу.

    Слова для выбора: подключать, подключять, стучать, стучять, угощает, угощяет, обращай, обращяй, обмельчала, обмельчяла, подмечать, подмечять, промчаться, промчяться, звучать, звучять, час, чяс.