Տասնորդական կոտորակների բաժանում

1. Կատարե՛ք բաժանում.
ա) 40,25 ։ 2,3=17,5 ,        ե) 35,601 ։ 0,01=3560.1 ,           թ) 189,1 ։ 0,305 =620
բ) 4,221 ։ 0,63 =6,7       զ) 0,13464 ։ 0,396=0,36 ,       ժ) 13,536 ։ 0,423=32 ,
գ) 30,303 ։ 33,3 =0,91     է) 14,924 ։ 0,82=18,2 ,         ժա) 0,001 ։ 0,2=0,005 ,
դ) 9,3456 ։ 10,62 =0.88   ը) 788,48 ։ 1,28=616 ,          ժբ) 10,74197 ։ 87,05=0,1234 ։

2. Խորանարդի բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 132 սմ է։ Գտե՛ք նրա ծավալը։
132:12=11
11*11*11=1331 սմ

3. B բնակավայրից դեպի C բնակավայրը ճանապարհվեց հետիոտնը, որի արագությունը 4կմ/ժ էր։  Նրա հետ միաժամանակ A բնակավայրից դեպի C մեկնեց ավտոբուսը, որի երթուղին անցնում էր B-ով։ Գտե՛ք ավտոբուսի արագությունը, եթե այն 15 ր անց հասավ հետիոտնին, իսկ A և B բնակավայրերի հեռավորությունը 11 կմ էր։
60:15=4
4:4=1
11+1=12
12*4=48 կմ/ժ

4. Կատարե՛ք բաժանում.
ա) 8,368 ։ 2=4,1    դ) 10,5 ։ 7=1,5,        է) 11,223 : 3=3,741,
բ) 17,024 ։ 4=4,256,    ե) 6,25 ։ 125= 0,05,    ը) 374,17 : 31=12,07,
գ) 0,0225 ։ 15=0,0015,  զ) 10,08 ։ 24=0,42    թ) 13,041 : 23=0,567

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

5. Քառակուսի հատակով սենյակը սալիկապատում են քառակուսի սալիկներով: Միայն հատակի եզրերով շարելիս օգտագործվեց  56 սալիկ: Քանի՞ սալիկ է հարկավոր ողջ հատակը սալիկապատելու համար:
56:4=14
14*14=196

6. Հեքիաթային մի պետությունում կան 4 քաղաքներ՝ “Հատված”, “Քառակուսի”,
“Եռանկյուն”, “Խորանարդ”: Հայտնի է, որ “Քառակուսի” քաղաքից
“Եռանկյուն” քաղաք կարելի է հասնել 4 իրարից տարբեր ճանապարհներով,
“Հատված” քաղաքից “Քառակուսի”՝ 3 իրարից տարբեր ճանապարհներով,
“Եռանկյուն” քաղաքից “Խորանարդ”՝ 5 իրարից տարբեր ճանապարհներով:
Հայտնի է, որ այդ 12 ճանապարհներից որևէ երկուսը չունեն ընդհանուր հատված:
Քանի՞ իրարից տարբեր ճանապարհներով կարելի է հասնել “Հատված” քաղաքից
“Խորանարդ” քաղաք:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.