Праздник Масленица (Барекендан)

Ход проекта

 1. Изучение истории возникновения, обрядов и традиций праздников Масленица и Барекендан. Их сопоставление.
  Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии.
  Барекендан (или Масленица) — армянский церковный праздник, предшествующий постам, утверждённым Армянской Апостольской Церковью.
 2. Сопоставить русские народные блюда Масленицы с армянскими народными традиционными блюдами празднования Барекендан.
  Во время Масленицы готовят блины и угощают маслом ,мёдом, вареньями и так далее.
  Во время Барекендан главное блюдо плов с маслом и изюмом, а другой день мацун и катнов.
 3. Как в православном и католическом мире празднуют Масленицу?
  Люди много гуляют и празднуют , участвуют в разных играх . Каждый день недели имел свой смысл .
 4. Какой праздник следует за Масленицей и Барекенданом?
  Пасха-Затик

Ռացիոնալ թվերի համեմատումը, գումարումը և հանումը

Առաջադրանքներ

1) Գտե՛ք թվի բացարձակ արժեքը.

-7 2/9=72/9
0=0
-6 27/71=6 27/71
+15 23/24=15 23/24
+3 3/4=33/4
-9 7/8=97/8

2) Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.

ա) +3 4/5   > -2 1/6,

բ) -6 3/10 < 0,

գ) -9 1/10  < -8 2/3,

դ) 0 < +6 1/2,

ե) -3 5/6 > -3 3/4,

զ) +8 3/10 < +8 4/9:

3) Կատարե՛ք գումարում.

-(4 3/10)+(-6 4/5)=10 9/15
-(9 1/5)+(-5 3/5)=14 4/10
(+13 2/5)+(9/10)=13 11/15
(-17 4/5)+ (-1 3/100)=18 7/105
(+9 1/5)+(-16 1/2)=5 0/3
(-4/7)+(+2/9)=
(+1/4)+(-2/3)=
(-1 3/10)+(+1 1/10)=
(+3 3/7)+(-5 4/7)=

4) Կատարե՛ք հանում.

Լրացուցիչ(տանը)

6) Դպրոցի աշակերտներից 15-ը գերազանցիկ են: Դա դպրոցի բոլոր աշակերտների 5 %-ն է: Քանի՞ աշակերտ կա դպրոցում:

300

Մայրենի – 02.04.2021

Կարդա՛՝Վիլյամ Սարոյանը Չարենցի մասին։

Առանձնացրո՛ւ քեզ ամենից շատ դուր եկած հատվածը և հիմնավորի՛ր։

Մոռնանք, որ մեռած է… Չարենցը ողջ է դեռ և կենսունակ իր լավագույն բանաստեղծություններուն մեջ և շատ հավանաբար այդպես ալ պիտի մնա: Իզուր խենթ և խելառ էր, բայց շատ մը աշխարհիկ բանաստեղծներ այդպես եղած են և են:
Ինձ դուր եկավ այս մասը , քանի որ ես համամիտ եմ այդ կարծիքի հետ , որ բանաստեղծը կենդանի է մնում իր բանաստեղծությունների մեջ:

Բնագիտություն

1.Կենդանի օրգանիզմները բաժանվում են երկու խմբի…:

Կորիզավոր ,նախակորիզավոր

2.Մարդու օրգանիզմը կազմված է մոտավորապես …:
200 տեսակ բջիջ:

3.Կորիզավոր բջիջը կազմված է ցիտոպլազմայից ,կորիզից ,բջջաթաղանթից,բջջապատից:

4.Բջջի ամենախոշոր բաղադրամասը  կորիզն է :

5.  Բջջաթաղանթը  կատարում է պաշտպանական դեր։

6.  Բուսական բջիջներին բնորոշ են հատուկ օրգա­նոիդներ:

7.Բջջին բնորոշ է  կիսվելու  ունակությունը։ Այդ կերպ բջիջը բազմանում է։ Այս երեւույթը բոլոր կենդանի օր­գանիզմերի  վերարտրադրանման հիմքն է:

8. Համարյա բոլոր բուսական բջիջներում լավ երեւում են բջջահյութով լցված խոռոչներ՝  :

9. միաբջջիջ օրգանիզմները կազմված են ընդա­մենը մեկ բջջից, որտեղ տեղի են ունենում կենսական բոլոր գործընթացները։

10.Միեւնույն ծագում ունեցող, կառուցվածքով եւ գոր­ ծառույթներով նման եւ միջբջջային նյութով միացածբջիջների խումբը կոչվում է հյուսվածք :

11.Բարձրակարգ բույսերում տարբերում են 5  տեսակի հյուսվածքներ : Դրանք են գոյացնող հիմնական,ծածկող,փոխադրող ,մեխանիկական: :

Պատմի՛ր դրանց մասին:

12 .Կենդանական օրգանիզմներում տարբերում են  4 տեսակի հյուսվածքներ: Դրանք են նյարդային : Պատմի՛ր դրանց մասին:

13. …պահպանում են օրգանիզմի ժառանգական հատկանիշները եւ փոխանցում սե­րունդներին:

14.Բջջում ջրից հետո մեծ քանակություն են կազմում սպիտակուց :