Ռացիոնալ թվերի բազմապատկումը և բաժանումը

Առաջադրանքներ

  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը․

(-17/12)*(-4/7)=17/21
(-8/5)*(-25/64)=5/8
(+6/19)*(+25/27)=50/171
(+11 7/9)* (+1/5)=106/45
(-2/9)* ( -9/10)=1/5
(-7 41/50 )* (-1/4)=391/200

2. Կատարիր բաժանում․

(+4/5):(+1/8)=32/5
(-8/9):(-2/3)=4/3
(-5 6/7):(9 5/14)=(-82/131)
(+17 1/2):(+4 2/15)=525/124
(-1 9/17):(-2/17)=13
(-12 3/5):(-3 1/2)=18/5

3. Աստղանիշը փոխարինի՛ր >; <; = նշաններով։ Համեմատի՛ր․

ա/ (-31/5)<0
բ/(-2019/500)<0
գ/6/125 <0
դ/0=0
ե/132/5>0
զ/1/490<0

4. Անտառը գրավում է 1300000 հա տարածք։ Դրա 35 %-ը հաճարենու անտառն է, 16 %-ը՝ սոճու, 20 %-ը՝ եղևնու, 24 %-ը՝ կաղնու, մնացածը՝ բոխու։ Ամեն մի տեսակ անտառի քանի՞ հեկտար կա տվյալ տարածքում։

1300000*35:100=455000
1300000 *16:100=208000
1300000*20:100=260000
1300000 *24:100=312000
100-35-16-20-24=5
1300000 *5:100=65000