Բույսեր

Հարցեր եւ առաջադրանքներ

 1. Ո՞ր բույսեր են կոչվում ծաղկավոր: Ի՞նչ օրինակներ գիտեք:
  Այն բույսերը ,որոնք ծաղիկ են տալիս: Օրինակ ՝ դեղձենի:
 2. Ի՞նչ են օրգանները: Բույսերի ի՞նչ օրգաններ կարող եք թվարկել:
  Օրգանը մարմնի մաս է,որն ունի որոշակի կառուցվածք , ձև և տեղ օրգանիզմում :
 3. Ի՞նչ է արմատը, ի՞նչ գործառույթ է կատարում բույսի օրգանիզմում:
  Արմատը բույսի վեգետատիվ օրգաններից մեկն է : Նրա հիմնական ֆունկցիաներն են՝ բույսը հողին ամրացնելը, հողից ջրի և հանքային աղերի կլանումը օրգանական նյութերի սինթեզը և պահեստային նյութերի կուտակումը, վեգետատիվ բազմացումը, ձևափոխությունների ենթարկվելը և այլն:
 4. Ինչո՞վ են միմյանցից տարբերվում բույսերի արմատները:
  Կառուցվածքով ՝ գլխավոր, հավելյալ և կողքային:
 5. Ինչպիսի՞ արմատային համակարգեր կան բույսերում: Ինչո՞վ են
  դրանք միմյանցից տարբերվում:
  Լինում են 2 տեսակ ՝ առանցքային և փնջաձև: Առանցքային արմատում զարգացած է գլխավոր արմատը, իսկ փնջաձևում՝ հավելյալը և կողային արմատները:
 6. Փորձե՛ք որոշել, թե ինչպիսի՞ արմատային համակարգ ունեն ձեր
  շրջապատի ծանոթ բույսերը:

Սովորական կոտորակներ։ Համեմատումը

 1. Հավասար հայտարարներովերկու կոտորակներից ավելի մեծ է այն կոտորակը, որի համարիչը ավելի մեծ է, և ավելի փոքր է այն կոտորակը, որի համարիչը ավելի փոքր է:
  Եթե համարիչները հավասար են, ապա կոտորակները հավասար են։
  Օրինակ՝
  Համեմատենք կոտորակները` 3/4 և 5/4:
  Քանի որ այս կոտորակների հայտարարները հավասար են՝ 4 են, ապա համեմատում ենք համարիչները և որի համարիչն ավելի մեծ եղավ, այդ կոտորակն ավելի մեծ է։
  Ստացվում է` 3/4 < 5/4
  ։
 2. Երկու հավասար համարիչներով կոտորակներից ավելի փոքր է այն կոտորակը, որի հայտարարը ավելի մեծ է և ավելի մեծ է այն կոտորակը, որի հայտարարը ավելի փոքր է:
  Օրինակ՝
  Համեմատենք 5/22 և 5/ 12 կոտորակները։
  Քանի որ կոտորակների համարիչները հավասար են / այս դեպքում՝ 5/, ապա մեծ է այն կոտորակը, որի հայտարարն ավելի փոքր է։
  Այսպիսով՝ 5/22 < 5/12:
 3. Ինչպե՞ս համեմատել կոտորակները, որոնց համարիչներն ու հայտարարները տարբեր են:
  Այս դեպքում կիրառում ենք կոտորակների հիմնական հատկությունը: Օրինակ` Համեմատենք 4/15 և 5/6 կոտորակները:

  Կոտորակները բերենք ընդհանուր հայտարարի, ապա կունենանք նույն հայտարարով կոտորակներ և անհրաժեշտ կլինի համեմատել միայն համարիչները։
  Այս կոտորակների ամենափոքր ընդհանուր հայտարարը 30−ն է /30-ը այն ամենափոքր թիվն է, որ միաժամանակ բաժանվում է 15-ի և 6-ի/: Կոտորակները բերենք 30 ընդհանուր հայտարարի՝
  4/15=4⋅2/15⋅2=8/30;
  5/6=5⋅5/6⋅5=25/30։
  Համեմատենք ստացված կոտորակները.
   8/30<25/30, ուստի 4/15<5/6։

Առաջադրանքներ

1. Համեմատի՛ր կոտորակները․
a. 
20210401_235059.jpg

1/5 < 3/5
4/7 > 2/7
5/9 > 5/8
7/11 < 7/13
6/13 < 7/12
17/40 > 16 /41
b. 
20210401_235511.jpg

3/4 < 5/8 7/13<8/15
3/5<9/10
5/6<7/10
5/12 < 3/20

c.
20210401_234946.jpg

4/5<5/6 3 7/9 < 3 10/13 2/3< 9/14 27/11 < 59/24
2005/2006 < 2008/2007
7/11< 12/19 58/21 > 52/17
2008/2007 < 2009/2008
7/24 < 9/31 43/21 < 63/31
1 1/8 < 1 1/9
50/18> 2 21/27
2. Կրճատի՛ր կոտոկաները․
20210401_235204.jpg

3. Մասնակցի՛ր մաթեմատիկական ֆլեշմոբին ։

Ընտրիր քեզ հետաքրքրող մակարդակը և լուծիր տվյալ մակարդակի խնդիրները ինքնուրույն կամ ծնողներիդ, հարազատներիդ և ընկերներիդ աջակցությամբ, քանի որ Մաթեմատիկական ֆլեշմոբն ընտանեկան ֆլեշմոբ է և նպատակ ունի մաթեմատիկայի շուրջը հավաքել ընտանիքին, ընկերներին և նման մտածող մարդկանց։
Պատասխանները լրացրու համապատասխան վանդակներում և մի մոռացիր սեղմել ներքևում գտնվող Ուղարկիր կոճակը:
Պատասխաններն ընդուվում են մինչև ապրիլի 4-ը,  ժամը՝ 23:59:

Առաջին մակարդակ
Երկրորդ մակարդակ
Երրորդ մակարդակ
Առաջարկում են սովորողները

Классная работа

21. Пишите в карточках слова:

Люди, Мама ,папа, отец ,мать, брат, сестра, учитель, тётя,
Животные Собака, кот, Динозавр ,слон, лев ,тигр 
Предметы Стул, стол, книга, лампа


25. Отметьте правильный вариант:

один банк. 1) один                2) одна                3) одноодно окно.  1) одна               2) один               3) одно
одно море.   1) одна                2) один                3) одноодин ресторан.  1) одно                       2) одна                       3) один
одна чашка. 1) один                  2) одна                 3) одноодно пальто.  1) одна                   2) один                   3) одно
один журнал.  1) одна                2) один                3) одно одна аудитория.  1) одно                        2) одна                        3) один

 26. Отметьте правильный вариант:

….. университет. 1) мой                            2) моя                           3) моё….собака.  1) моё                  2) моя                 3) мой
….море.   1) чей                2) чья                3) чьё….станция.  1) твой                       2) твоя                       3) твоё
….. виза. 1) наш                 2) наша                 3) наше….компьютер.  1) ваше                         2) ваша                        3) ваш
….радио.  1) ваш                2) ваше                3) ваша….город.  1) наш                 2) наша                  3) наше
….щенок.  1) ваш                2) ваше                3) ваша….кухня.  1) наш                 2) наша                  3) наше
….. компьютер. 1) мой                            2) моя                           3) моё….кошка.  1) моё                  2) моя                 3) мой
….партнёр.   1) чей                2) чья                3) чьё….сестра.  1) твой                       2) твоя                       3) твоё
….. адрес. 1) наш                 2) наша                 3) наше….яблоко.  1) ваше                         2) ваша                        3) ваш
….окно.  1) ваш                2) ваше                3) ваша….район.  1) наш                 2) наша                  3) наше
….факс.  1) ваш                2) ваше                3) ваша…..аудитория  1) наш                 2) наша                  3) наше

28. Зачеркните лишнее слово:

1) Город, университет, метро, вокзал, аэропорт, аптека, работа, зоопарк, цирк, здание, дом, парк, супермаркет, банк, бассейн, ресторан, кухня, поликлиника, театр, центр, фабрика, район, почта, музей, библиотека, кафе, станция.

2) Банк, компьютер, стол, окно, вход, монитор, выход, лифт, одеяло.

3) Книга, журнал, кабинет, класс, студент, литература, аудитория, институт, вагон, университет, профессор, конкурс, компьютер.

4) Отдых, море, парк, сад, бассейн, музыка, работа.

32. Вставьте вместо точек местоимения:

мой, моя, моё

Это ……. дом.              Это ……. сестра.         Это ……. окно.

Это ……. брат.             Это …….  класс.          Это …….фото.

Это ……. яблоко.         Это ……. шкаф.           Это ……. школа.

Это ……. мама.            Это ……. город.           Это ……. журнал.

                                            твой, твоя, твоё

Это ……. пальто.              Это ……. собака.       Это ……. этаж.

Это ……. сумка.                Это ……. дедушка.    Это ……. сад.

Это ……. комната.            Это ……. бабушка.     Это ……. семья.

Это ……. подъезд.            Это ……. карта.          Это ……. кошка.

наш, наша, наше

            Это ……. страна.         Это ……. море.            Это ……. книга.

          Это ……. город.           Это ……. парк.             Это ……. журнал.

          Это ……. Грузия.         Это ……. окно.             Это ……. окно.

ваш, ваша, ваше

Это ……. школа.         Это ……. брат.                Это ……. щенок.

Это ……. класс.           Это ……. подъезд.          Это ……. врач.

Это ……. пальто.         Это ……. сестра.             Это ……. рыба.

35.  Дайте множественное число существительных:      

единственное числомножественное число
1)          сыр мама сад шкаф стол студент журнал рыба подъезд вход фильм лифт комната диван кабинет район класс университет ресторан монитор фирма стадион нота ваза год режиссёр поэт игра театр    2)          девочка мальчик бабушка дедушка дочка парк кошка собака книга врач чашка чайник юбка ёлка книга поликлиника библиотека  яблоко подруга 3)          консерватория аудитория кухня  семья лекция  4)    тётя, дядя5)    нож гараж врач мяч6)    дом профессор город глаз яйцо7)          брат стул друг муж дерево лист сын8)    человек ребёнок9)    такси пальто метро кафе  10)     отец день щенок11)     месяц  курица12)     море яйцо платье кресло слово окно здание дерево  13)     ель ночь рояль14)     музей трамвай15)     дочь мать имя16)     Петров, Иванов, Сергеев, Николаев 1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4)………………………………………………………..5)……………………………………………………….6)…………………………………………………………………………………………………………………7)………………………………………………………………………………………………………………….8)……………………………………………………….9)………………………………………………………. 10)……………………………………………………..11)……………………………………………………..12)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13)…………………………………………………….14)…………………………………………………….15)…………………………………………………….16)………………………………………………………………………………………………………………
Ձվի որակի ստուգում

Նախագծի մասնակիցներ` 6 դասարանի սովորողներ

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը ՝Ապրիլ 3-5

Նպատակը ՝Ձվի որակի ստուգում

Ընթացքը ՝Սովորողներ տանը ծնողների օգնությամբ որոշում են ձվի որակը:Փորձում են հասկանալ տվյալ ձուն թարմ է թե ոչ:Այդ նպատակով վերցնում ենք ձուն ,մոտեցնում ենք լամպին և գունավոր մատիտով նշում ենք օդափոսիկի չափը:Այդ սկզբունքով չափում և մի քանի ձվի օդափոսիկի չափերը:Հետո փորձում ենք համեմատել օդափոսիկի չափը:Եթե տվյալ ձվի օդափոսիկը մյուսների համեմատ մեծ է նշանակում է այդ ձուն հին է և օգտագործման ենթակա չէ:Այս եղանակով կարելի է որոշել թե որքանով է ձուն թարմ և հանգիստ օգտագործել Զատկի ժամանակ:

Արդյունքները.Փորձը տեսագրել և տեղադրել բլոգում:

02.04.21

Վարժ կարդալ սովորի՛ր, դուրս գրի՛ր քեզ անծանոթ բառերը և բացատրի՛ր։

Դանիել Վարուժան.《Հունձք կը ժողվեմ…》

Հունձք կը ժողվեմ մանգաղով,
― Լուսնակը յարս է―
Ակոս ակոս ման գալով,
― Սիրածս հարս է:

Գլխեբաց եմ ու բոպիկ,
― Անո՜ւշ են հովեր―
Արտերուն մեջ թափառիկ,
― Մազե՜րս են ծովեր:

Ցորեն, կակաչ, կարոտով,
― Կաքավը կու լա―
Կապեցի մե՛կ նարոտով,
― Ձեռքերն են հինա:

Հասկերուն մեջ, վերևեն,
― Ասուպը անցավ―
Աստղեր մյուռոն կը ծորեն,
― Դեմքը լուսացավ:

Նարոտ-Գույնզգույն թելերից ոլորած հաստ թել