Կրկնողություն

1․ Քառակուսու պարագիծը նրա կողմից մեծ է 96 սմ-ով։ Գտե՛ք քառակուսու մակերեսը։
32

2․ Բրինձը պարունակում է 70 % օսլա, իսկ գարին՝ 60 %։ Որքա՞ն գարի պետք է վերցնել, որպեսզի ստացվի այնքան օսլա, ինչքան ստացվում է 6 կգ բրնձից։
6*70=420
420:60=7

3․ Գտե՛ք գումարը.

ա) (–11) + (–2) + 6 + 5 + (–7)=-9

բ) 22 + (–14) + (–30) + (–15) + 19=-18

գ) 8 + 14 + (–21) + (–36) + (–1)=-36

դ) (–33) + 25 + (–40) + (–25) + 80=-73:

4․ Համեմատության միջին անդամները 18-ը և 10-ն են։ Որո՞նք կարող են լինել համեմատության եզրային անդամները։ Բերե՛ք օրինակներ:

5․ Ո՞ր թիվը պետք է վերցնել որպես բաժանելի, որպեսզի ցանկացած բաժանարարի դեպքում ստացվի միևնույն քանորդը։0

6․ Նավակը մի նավակայանից մյուսն է հասել կես ժամում՝ ընթանալով 1200 մ/ր արագությամբ։ Վերադառնալիս նա ծախսել է 20 ր-ով ավելի։ Նավակի արագությունը վերադառնալիս որքանո՞վ է փոքր եղել։

7․ Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (35 – 17) – 20=-2,
դ) (29 – 64) + 23=-12,
է) (–39 –21) + 11=-49,

բ) (–43 – 14) – 32=-89,
ե) (–30 – 21) + 56=4,
ը) (16 – 33) – 50=-67,

գ) (–74 + 27) – 15=-62,
զ) (81 – 45) – 60=-24,
թ) (–18 + 6) – 39=-51:

Լրացուցիչ առաջադրանք

Լուծի՛ր, ներկայացրու մաթեմատիկական ֆլեշմոբի խնդիրներից մեկն, ապա տեսագրիր այն։

08.04.21

Գործնական քերականության  գրքից կատարի՛ր 328,335, 336 առաջադրանքները։

328. Փակագծերում տրված բայերը գրի՛ր պահանջված ձևով:

Երբ «առա՜ջ» հրամանն ենք լսում՝ մենք, առանց վայրկյան անգամ մտածելու, քայլերս ուղղում եմ դեպի այն կողմը, ուր  մեր դեմքն է: Եվ այստեղ զարմանալի  ոչինչ չկա: Սակայն երբ այդ նույն հրամանը մեր հեռավոր նախնիներն էին ստանում, քայլում էին դեպի աջ, որովհետև «առաջ»՝ առ+ աջ,  ստուգաբանորեն նշանակում է «դեպի աջ»:

Այդ ինչպե՞ս պատահեց, որ «աջ»-ը դարձավ «ուղիղ»:

Շատ լեզուներում «աջ» միաժամանակ նշանակում է նաև «ուղիղ», «ճիշտ». Անգամ՝ «ճշմարիտ»: Համեմատեցե´ք ռուսերեն правый-«աջ» և правильный-«ճիշտ»,  право-«իրավունք», правда-«ճշմարտություն»:

«Աջ» բառի այս իմաստի հետ կապված է նաև «աջել»՝ «ճիշտ կողմը շուռ տալ», «գործերը աջ գնալ» արտահայտությունները. աոաջ, առաջարկել, առաջին, հաջորդ, հաջող բառերը և հենց ինքը «հաջողություն» բաոը:

335. Փոքրիկ պատմություն գրի´ր, որ գրածիցդ հետևյալ հետևությունն արվի.

Մարդիկ ավելի ներողամիտ պիտի   լինեն:

336. Տեքստն ուշադի´ր կարդա, հարցերին պատասխանի´ր և աոաջադրանքը կատարի´ր:

Մարագում մկան բույն կար: Բնում իր երեք ձագի հետ ապրում էր մայր մուկը:

Խոշոր ու փափկամորթ սիամական կատուն հեզիկ-նազիկ եկավ,  կանգնեց մկան բնի առաջ ու անո՜ւշ-անուշ խոսեց.

—      Մուկի՜կ քույրիկ, քաղցրի՜կս, խելո՜քս, համո՜վս, թե էդ ծակից դուրս գաս ու.  ա´յ, էս ծակը մտնես, քեզ մի կարմիր ոսկի կտամ:

Մուկը կծկվեց իր բնում ու մտածեց. «Տեսնես ինչո՞ւ է էս կարճ ճամփի  համար էդքան վարձ տալիս: Էստեղ հաստատ  խարդախություն կա»:

Այդպես երկար ծանրութեթև արեց մուկը և ծակից դուրս չեկավ: Ասաց.

— էս կարճ ճամփի համար ինչո՞ւ ես էդքան վարձ տալիս: Չեմ գա: Կատվից ո՞վ է լավություն տեսել, որ:

Հարցեր և առաջադրանք.

Այս պատմության մեջ  կարևո՞ր է (այս հարցերի պատաս­խանները տեքստում գտի՛ր, քո պատասխաններն  հիմնավորի՛ր)՝

—      Ո՞րտեղ է մկան բույնը- Մարագում

—      ի՞նչ մուկ է ապրում բնում-մայր մուկ

—      ո´ւմ հետ է ապրում մուկը-իր երեք ձագերի հետ

—      ի՞նչ տեսակի և ինչպիսի՞ն է կատուն- Խոշոր ու փափկամորթ սիամական կատուն

—      ինչպե՞ս եկավ կատուն- հեզիկ-նազիկ

—      կատուն որտեղ կանգնեց- մկան բնի առաջ

-ինչպե՜ս խոսեց  կատուն- անո՜ւշ-անուշ խոսեց

-կատուն մկանն ինչպե՜ս դիմեցճ- Մուկի՜կ քույրիկ, քաղցրի՜կս, խելո՜քս, համո՜վս

-կատուն ի՞նչ ասաց- թե էդ ծակից դուրս գաս ու.  ա´յ, էս ծակը մտնես, քեզ մի կարմիր ոսկի կտամ:

-ինչպե´ս մտածեց մուկը-կծկվեց

-ի՞նչ մտածեց մուկը- Տեսնես ինչո՞ւ է էս կարճ ճամփի  համար էդքան վարձ տալիս

-մուկն ի՞նչ արեց-հրաժարվեց

-մուկն ի՞նչ ասաց- էս կարճ ճամփի համար ինչո՞ւ ես էդքան վարձ տալիս: Չեմ գա: Կատվից ո՞վ է լավություն տեսել, որ:

-դրանից հետո կատուն ի՜նչ արեց-Դուրս չեկավ

Տեքստը համառոտի´ր՝ դուրս հանելով  այն բառերը, բառակապակցությունները, նախադասությունները, որոնք ավելորդ են :

Домашняя работа

1. Ответьте, сколько. Запишите ответ:

Три плюс десять -13 ,Десять плюс десять -20, Восемнадцать минус десять -8,Пять плюс десять -15,

Двадцать минус десять -2, Шесть плюс десять -16,

Семнадцать минус семь -10, Одиннадцать минус один -10,

Двенадцать плюс три -15 ,Десять плюс четыре -14,

Семь плюс семь -14 ,Двадцать плюс тридцать -33,

Пятьдесят плюс десять -60

2. Запишите цифры словами:

11 Одиннадцать

16 шестнадцать

19 Девятнадцать

27 двадцать семь

34 тридцать четыре

45 сорок пять

58 Пятьдесят восемь

60 шестьдесят

72 Семьдесят два

80 восемьдесят

85 восемьдесят пять

90 девяносто

97 девяносто семь

100 сто