Հարցեր

 • Ի՞նչ է սննդառությունը: Արդյոք բոլո՞ր կենդանի օրգանիզմներն են սնվում:
  Սննդառությունը դա օրգանիզմում էներգիա և նյութեր հայթայթելու գործնթացն է:
 • Ի՞նչ են սննդանյութերը: Կենդանի օրգանիզմներում ինչի՞ համար են դրանք օգտագործվում:
  Սննդանյութեր են սպիտակուցները, ճարպերը, ածխաջրերը և հանքային աղերը:Օրգանիզմի կենսագործունեության բնականոն ընթացքի ապահովման և էներգիայի համար անհրաժեշտ է ընդունել որոշակի քանակությամբ սննդանյութեր:
 • Ի՞նչ գործընթացներ է ընդգրկում սննդառությունը:
  Բույսերի մոտ դա ֆոտոսինթեզն է,սնկերի և կենդանիների մոտ պատրաստի սննդի որոնումն ու կլանումն է:
 • Ի՞նչ է ֆոտոսինթեզը: Ի՞նչ է առաջանում բույսերում՝ ֆոտոսինթեզի
  շնորհիվ: Ինչո՞ւմ է քլորոֆիլի դերը:
  Ֆոտոսինթեզը ածխաթթու գազից և ջրից` լույսի ազդեցության տակ օրգանական նյութերի առաջացումն է: Ֆոտոսինթեզի շնորհիվ առաջանում է շաքար և անջատվում թթվածին: Քլորոֆիլը տերևների վրա գտնվող կանաչ գունանյութն է,որտեղ արևի լույսի շնորհիվ տեղի է ունենում լուսասինթեզ:
 • Բույսերում ի՞նչ օրգանական նյութեր գիտեք: Ի՞նչ դեր ունեն դրանք:
  Բույսն առաջացնում է գլյուկոզ:
 • Սննդառության ո՞ր ձեւն է կոչվում ավտոտրոֆ, ո՞րը՝ հետերոտրոֆ:
  Ֆոտոսինթեզով ձևը կոչվում է ավտոտրոֆ,պատրաստի սննդի որոնումն ու կլանումը կոչվում է հետերոտրոֆ:
 • Արդյոք բոլո՞ր բույսերն են ավտոտրոֆ: Ի՞նչ միջատակեր բույսեր
  կան: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:

  Միջատակեր բույսեր են ցողիկ,վեներայի մաշիկ,ճանճասպան:
 • Ո՞րն է կենդանիների սննդառության առանձնահատկությունը: Կենդանի օրգանիզմների միջեւ սննդային ի՞նչ փոխհարաբերություններ կան:
  Բույսով սնվում են բուսակեր կենդանիները,իսկ բուսակեր կենդանուն ուտում է գիշատիչը:
 • Շրջապատի կենդանի օրգանիզմներից նշե՛ք ավտոտրոֆները եւ
  հետերոտրոֆները: Ի՞նչ գիտեք նրանց մասին:
  Բույսերը ավտոտրոֆ են, իսկ կենդանիներն ու սնկերը հետերոտրոֆ :
 • Ի՞նչ եք կարծում՝ գիշատիչներին անհրաժե՞շտ է պահպանել, թե՞ ոչ:
  Այո , որ սննդային շղթան լիարժեք լինի:
 • Բնութագրե՛ք այն սննդամթերքը, որն օգտագործում է մարդը: Նշե՛ք,
  թե ո՛րն ունի բուսական, ո՛րը՝ կենդանական ծագում:

  Մարդն օգտագործում է հաց,որը պատրաստված է աղացած ցորենից,իսկ ցորենը բույս է:
  Օգտագործում են նաև հավի կամ խոզի միս, սրանք իրենց հերթին բուսակեր են:

Герцогиня и беспризорник

Обвешанная драгоценностями пожилая дама с величественными манерами вышла и лондонской гостиницы, где она обедала и танцевала весь вечер на благотворительном балу в честь поддержки беспризорных детей.

Она уже собиралась усесться в свой «Ролс-ройс», как к ней подскочил уличный бродяжка и попросил:

— Мадам, подайте немного денег. Я не ел два дня.

Герцогиня отшатнулась от подростка:

— Да как ты смеешь, негодяй?! Ты что, не понимаешь, что я целый вечер танцевала ради тебя?


Զարդարված թանկարժեք ոսկեղենով ծեր կինը վեհանձն պահվածքով դուրս եկավ լոնդոնյան հյուրանոցից ,որտեղ նա ճաշել էր և պարել էր ամբողջ երեկո բարեգործական պարահանդեսի ժամանակ՝ փողոցային երեխաներին աջակցելու համար:
Նա արդեն պատրաստվում էր նստել իր Ռօլս-ռօյսը,երբ նրան մոտեցավ մի թափառական և խնդրեց
–Տիկին ,մի քիչ գումար տվեք : Ես երկու օր չեմ կերել :
Իշխանուհին ցնցվեց այդ դեռահասից .
-Ի՞նչպես ես համարձակվում,սրիկա՛ :Դու ի՞նչ է չես հասկանում ,որ ես ամբողջ գիշեր պարում էի քեզ համար:

Կրկնենք անցածը

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք 2ab տառային արտահայտության թվային արժեքը, եթե՝

2*(-1 1/5)*2 2/3=2*(-6/5)*8/3=-32/5
2*7/15*(-5/14)=-1/3
2*(-4/5)*(-1 2/3)=8/3
2*4 1/2 *(-7/9)=-7

2) Արկղում կա 5 սպիտակ, 3 կարմիր և 2 կանաչ գնդիկ։ Արկղից,

առանց նայելու, հանում են մի գնդիկ։ Ինչի՞ է հավասար կանաչ

գնդիկ հանելու հավանականությունը։9

3) Ունենք 72 կգ պղնձի և 8 կգ արծաթի համաձուլվածք։ Քանի՞ տոկոս

է արծաթը այդ համաձուլվածքում։
100*8/80=10%

Լրացուցիչ(տանը)

4) Ո՞ր թիվը պետք է գումարել՝

47/5-(-5)=72/5
-3-(-17)=-14
8 3/11-1=80/11
-20-6 1/2==-53/2

5) Երկու վարպետներ, աշխատելով առանձին, կարող են կատարել նույն աշխատանքը համապատասխանաբար 10 և 12 օրում։ Աշխատանքի ո՞ր մասը կկատարեն վարպետները՝ մեկ օր աշխատելով միասին։20%

6) Այգում աճում են միայն խնձորենիներ և դեղձենիներ, ընդ որում

դեղձենիների քանակը 3 անգամ պակաս է խնձորենիների քա նակից։ Այգու բոլոր ծառերի քանի՞ տոկոսն են դեղձենիները։
100:4=25
25*3=75+25=100
25%

7) Երբ ավտոմեքենան անցավ երկու քաղաքների հեռավորության

27մասը, նրան մինչև ճանապարհի կեսը մնացել էր անցնելու 27 կմ։

Ինչքա՞ն է երկու քաղաքների հեռավորությունը։108կմ