Ռացիոնալ թվեր

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Օգտվելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական

օրենքներից՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.

ա/ -3/4+2-11/12+3/4+11/12=2
բ/ -1/2-2/5+1 3/4+2/5+4 1/4=0
գ/+8 3/5-6 3/7-4/15-1 1/25+6 3/7=587/75
դ/-9 2/7-4/21+8/9+8 2/7-8/9=-25/21

2) Հաշվե՛ք (a + b) + c և (c + b) + a արտահայտությունների արժեքները,

եթե՝

ա/ (-2 1/2-6 3/5)+3 3/4=

Լրացուցիչ(տանը)

3) Հաշվե՛ք a ⋅ (b ⋅ c) և c ⋅ (b ⋅ a) արտահայտությունների արժեքները,

եթե՝

4) Ռացիոնալ թվե՞ր են արդյոք ռացիոնալ թվերի գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը:Ռացիոնալ թվեր են:

5) Համոզվե՛ք, որ ռացիոնալ թվերի տրված եռյակի համար ճիշտ է

բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ.

6) Ապրանքի գինը 15 %-ով բարձրացնելուց հետո այն դարձավ 46000

դրամ։ Ինչքա՞ն էր ապրանքի սկզբնական գինը։
100+15=115
46000*100:115=40000