Lesson 2

b) 2.He’s having a shower.
3.He is playing footboll with his friends.
4.I am having my lunch.
5.I am buying my sister a book.
c)
2.Are they eating ice creams? No ,they are drinking milkshakes.
3.Is she reading a book? No ,she isn’t .She is listenning to a CD.
4.Is your father working today?No, he’s having a day of.

Вопросы по сказке Пушкина о рыбаке и рыбке

1. В каком году Пушкин написал сказку?
2 октября 1833 года

2. Где Пушкин написал сказку?

3. Произведение каких авторов Пушкин взял за основу для своей сказки?
братьев Гримм «О рыбаке и его жене>
народную сказка «Жадная старуха«

4. У какого крупного природного объекта жил старик?
у Синего моря

5. В каком жилище жил старик?
в хищине

6. Что закидывал старик в море?
невод

7. Сколько лет рыбачил рыбак?
33

8. Какого цвета рыбка?
золотого

9. С кем жил старик в землянке?
с старухой

10. Чем занималась старуха в сказке пока была бедная?
пряла свою пряжу

11. Сколько раз старик закидывал в море невод?

3
12. Что предлагала рыбка в обмен на спасение?
за откуп

13. Что попросила старуха от рыбки в первый раз?
корыто

14. Что становится более мрачным на протяжении всей сказки?
море

15. Что было на шее у старухи когда она стала дворянкой?
Жемчуги

16. Куда старуха послала мужа когда стала дворянкой?
в конюшню

17. Чем угрожала стража царицы старику?
Топорами

18. Где хотела жить жена рыбака в своем последнем желании?
в Окияне-море

19. Чем плеснула рыбка по воде при последней встрече с стариком?
хвостом

20. С каким корытом осталась старуха в конце сказки?
с разбитым

Գործնական աշխատանք

1.Փոխիր տրված բառերի մուգ գրված տառերը և ստացիր նոր բառեր:
Գիրք-գիրկ, տանկ-տանձ, սանր-մանր,  մարագ-կարագ, նոր-հոր, բարդ-դարդ
2.Փակագծերում նշված բառերից ընտրի՛ր ճիշտը և տեղադրի՛ր նախադասությամ մեջ:
Երեկոյան (բառաչում, մայում) էին մարգագետիններից տուն եկող կովերն ու հորթերը:
Գառնուկը հուսահատությունից (մայում, բառաչում էր):
Մի կատաղի քամի (ճռնչաց, շառաչեց) այնպիսի սաստկությամբ, որ հնօրյա ծառերն արմատից սկսեցին տատանվել:
Ծանր ու հին փայտյա դուռը (անընդհատ ճռնչում, շառաչում էր):
Գեղջուկի և երկրագործի համար սկսվել էր հողային աշխատանքների (եռուն, եռանդուն) շրջան:
Այդ (եռանդուն, եռուն) ծերուկը զարմացնում էր բոլորին:
Միայն սայլերին լծված (նժույգների, ձիերի) խրխնջյունն էր մերթընդմերթ ընդհատում լռությունը:
Արքայական (նժույգները, ձիերը)  սպասում են իրենց հեծյալներին:
Քո պատմած դեպքը սովորական (հնարք, հնարանք) է, այլ, ոչ թե իրականություն:
Տղան տարբեր (հնարք, հնարանք) է գործածում աղջկա սիրտը շահելու համար:
3.Բացատրի՛ր դարձվածքները բառարանի օգնությամբ:
Իրար սրտից ջուր խմել –Իրար հաճելի վարմունք ունենալ,
Հազար մաղով անցկացրած – անամոթ
Հիվանդի համար ջուր բերող – դանդաղաշարժ
Գլխին կրակ թափել – բարկանալ ինչ որ մեկի վրա
Կանաչ-կարմիրը կապել – ամուսնացնել
Կոպեկի համար մեռած – չտես
Ուրիշի բնում ձու ածել – ուրիշի հաշվին ապրել
Ոտքի կոխան դարձնել – տրորել
Փուշը մատից հանել – օգնել
Գրքի մի երեսը կարդալ — հարցին մի կողմանի վերաբերվել
4.Լրացրե’ք բաց թողնված տառերը,  երկհնչյունները, կրկնակ բաղաձայնները:
Վարձու, կարգազանց,    բարօրություն, անջրդի,  տախտակ, բացօթյա, անդորրություն,  դարբին, սիգապանձ,  սանդուղք, վարդապետ, խորդուբորդ,  կմախք,  կծկտուր,  ճեպընթաց, դժխոյական, ելևէջ, կեսօր, թախծոտ, օրիորդ, անբախտ, հարթավայր,

5.Առանձնացրե’ք հոմանիշային  6 զույգ:
Այգաբաց-արշալույս,  ամանոր- նավասարդ , արփի- արեգակ , իղձ-երազանք,  արգասիք-արդյունք ,  թախիծ – տխրություն:

6. Առանձնացնել հականիշային 6 զույգ:
Տերևազուրկ-սաղարթախիտ, ստոր-վեհանձն, երանգավառ-դժգույն, համր-խոսուն, չոր-տամուկ,  , խորդուբորդ-ողորկ:

7.Փակագծում  տրված բառերը տեղադրեցե’ք  բաց թողնված  տեղերում` ենթարկելով անհրաժեշտ   փոփոխությունների:
Ամռանը      նա սիրում էր  նստել պատշգամբի   առաջ   փռված   պարտեզում,      որտեղ      անցնում  էր  մեծ առուն .այն գալիս էր ընդարձակ հովիտը շրջապատող սարից    և   գնում  դեպի դաշտերը:

(սար, փռել,  ամառ, որտեղ)

Որքան  մոտենում  էինք,  այնքան ավելի նշմարելի   էին դառնում   գյուղի  երդիկներն   ու այգիները,  տներից   ելնող   ծխի  սյուները:

(երդիկ, դառնալ, ծուխ, տուն)

Լիլիթի   վեր   սլացող    հոգին   չէր  երկնչում  ոչ մի     խոչընդոտ   ,   ձգտում   էր  դեպի երկնասլաց    սյուներին  նմանվող   ժայռերը,   տենչում  լեռների  երկնամերձ   բարձունքներին   :

(սյուն, խոչընդոտ, սլանալ, բարձունք)

Դաս 9, 5. Մեծությունների չափումը տրված ճշգրտությամբ

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Հատվածի երկարությունը չափում են միլիմետրերով։ Ի՞նչ

ճշգրտությամբ է չափվում հատվածի երկարությունը։
1 մմ ճշգրտությամբ

2) Համարվում է, որ ճեպընթաց գնացքը ըստ չվացուցակի է հասնում

ժամանման վայրը, եթե ժամանման սխալը չի գերազանցում

3 րոպեն։ Ըստ չվացուցակի՝ գնացքը պիտի տեղ հասներ ժ. 17.58-ին։ Իրականում գնացքը տեղ է հասել 18-ն անց 2 րոպեին։ Ուշացե՞լ է արդյոք գնացքը։
Ուշացել է մեկ րոպեով:

3) Հատվածի երկարության մոտավոր արժեքը 1 սմ ճշգրտությամբ

պակասորդով հաշվելիս չափման սխալը 5 մմ է: Որքա՞ն կլինի

չափման սխալը երկարությունը հավելուրդով հաշվելիս:
5 մմ

4) Ժամանակի մոտավոր արժեքը պակասորդով հաշվելիս չափման

սխալը 43 վ է, հավելուրդով հաշվելիս` 17 վ: Ի՞նչ ճշգրտությամբ է

չափվել ժամանակը:
Րոպեով

Լրացուցիչ(տանը)

5) Ուղղանկյան չափումները կատարել են 1 մմ ճշգրտությամբ։

Այնուհետև որոշել են նրա պարագիծը։ Ի՞նչ ճշգրտությամբ

պատասխան են ստացել։
մմ-ով

6) Մի երկրում բարձրացատկի ռեկորդը կազմում է 2 մ 28 սմ։

Ռեկորդները գրանցվում են 1 սմ ճշգրտությամբ։ Մրցումների ժամանակ մարզիկը ցատկել է 2 մ 28 սմ 4 մմ։ Գրանցվե՞լ է արդյոք երկրի նոր ռեկորդ։
Ոչ

7) Մարմնի զանգվածի մոտավոր արժեքը 1 կգ ճշգրտությամբ

հավելուրդով հաշվելիս չափման սխալը 350 գ է: Որքա՞ն կլինի

պակասորդով հաշվելու չափման սխալը:
1000-350=650 գ

8) Ցանկապատի երկարության մոտավոր արժեքը 1 մ ճշգրտությամբ

պակասորդով հաշվելիս չափման սխալը 35 սմ է: Գտե՛ք պակասորդով հաշվելու չափման սխալի և հավելուրդով հաշվելու չափման սխալի տարբերության բացարձակ արժեքը:


100-35=65