22.10.21

Կազմե’լ երկուական պատմողական, հարցական, հրամայական,բացականչական նախադասություններ։

Աշտարակի մարզում շատ թանգարաններ կան:
Մեր տանը կան բազմաթիվ սենյակներ:

Որտե՞ղ ես դու ապրում :
Ի՞նչ ես դու անում:

Տվեք՛ ինձ իմ համակարգիչը:
Կանգնի՛ր ,քեզ հետ եմ:

Օգնեցե՜ք, սպանում են:
Բարի օ՜ր Վարդան :

2.Տրված ածանցներով կազմել ածանցավոր բառեր-։

Ան- անընդմեջ,անընդունակ,անկապ,անգուր

Ապ- ապաշխարհել,ապաշնոր

Դժ- դժգույն,դժվախտ

Տ- տհաս,տգետ,տմարդի

Չ- չտես,չբեր

-Ական -գրական,վարորդական,գերբնական,

-Ային-  -մարդկային,բուսային

-Որեն -հստակորեն,մեղմորեն

-Ություն -բարիություն,բնություն

3. Գրել բայեր և համապատասխան ածանցներ ավելացնելով դրանք դարձնել գոյականներ, օրինակ՝ գրել-գրիչ։
քերել-քերիչ
զարթնել-զարթուցիչ
Մաքրել-մաքրիչ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.