§27. Պարզ մեխանիզմներ: Լծակ: Լծակի կանոնը: Թեք հարթություն:§28. Լաբորատոր աշխատանք 4: Լծակի հավասարակշռության պայմանի ուսումնասիրումը:(էջ 91- 95)

 1. Որոնք են պարզ մեխանիզմները: Ինչ պարզ մեխանիզմներ գիտեք:
  Պարզ մեխանիզմները այն մեխանիզմներն են ,որոնք աշխատում են մարդկային
 2. Ինչ նպատակով են օգտագործվում պարզ մեխանիզմները ուժով :
  Որ հեշտացնեն գործը:
 3. Ինչ է լծակը:
  Անշարժ հենարան ,որ կարող է տեղաշարժել մարմինը:
 4. Ինչն են անվանում ուժի բազուկ:
  Ուժի բազուկ կոչվում է հենարանից մինչև մարմին :
 5. Ինչպես կորոշեք ուժի բազուկը:
 6. Ինչպիսի ազդեցություն են գործում ուժերը լծակի վրա:
 7. Որն է լծակի հավասարակշռության պայմանը:
  Երբ երկու կողմերի բազուկները հավասար են իրար:
 8. Չափահասն ու երեխան պետք է անցնեն գետակի վրայով՝ մեկը՝ աջ ափից ձախ, մյուսը՝ հակառակ ուղղությամբ: Երկու ափերին էլ կա մեկական տախտակ, որոնցից յուրաքանչյուրը մի փոքր կարճ է գետակի լայնությունից:

Ինչպե՞ս կանցնեն գետակը չափահասն ու երեխան:
Կարող ենք տախտակնները դնել իրար վրա և այդպես երեխաները կկարողանան անցնել :

 1. Օգտվելով նկարից՝  բացատրեք մկրատի  գործողությունը, որպես լծակ:

 Բացատրեք, թե ինչու մետաղաթերթ կտրելու  մկրատ և ակցան օգտագործելիս շահում ենք ուժի մեջ:

 1.  Բերեք կենցաղում, տեխնիկայում և բնության մեջ լծակի կիրառման այլ օրինակներ: