Դասարանական 15.03.2022

  1. Ընդգծված բարդ բառերի իմաստներն արտահայտի՛ր բառակապակցություններով:

Ալպինիզմ մարզման ձևը իր անունն ստացել է Եվրոպայում գտնվող հայտնի լեռնային զանգվածից: 1786 թվականին Շվեցայուն գտնվող երկու ճանապարհորդներ բարձրացան նրա ամենից բարձր գագաթներից մեկը՝ Մոնբլանը: Այդ թվականն էլ համարվում է լեռներում գտնվող  այդ սպորտի ծննդյան տարին:

Ճապոնիայում գտնվող լեռներում զբոսնող Նաոմ Ուեմուրը բոլոր սարի գագաթ հաղթահարում է մենակ՝ առանց ընկեր:

Անգլիայում արտադրվում է սարք, որը հնարավորություն է տալիս արագ գտնելու այն դահուկ քշողներին, զբոսաշրջիկներին ու լեռներում զբոսնողներին, որոնք լեռներում ընկել են ձյունից ստացված հյուսքերի  մեջ կամ ինչ-որ այլ վտանգի են ենթարկվել:

Բառակազմական միավորները արմատներն ու ածանցներն են: Բառեր կազմվում են հնչյունափոխված և անհնչյունափոխ արմատներից:

Բառակապակցություններից առաջացած բարդ բառերը (օրինակ՝ տանտեր, հորեղբայր, այրուձի) բառային մի շեշտ և մեկ իմաստ ունեն, նրանց բաղադրիչների մեջ այլ բառ չի կարող մտնել: Նրանք հենց դրանով են տարբերվում հիմք դարձած բառակապակցություններից, որոնց մեջ մտնող բառերն առանձին բառային շեշտեր ունեն, պահպանում են իրենց բառային իմաստները:

Խոսքում բաղադրյալ բառերը կարող են փոխարինվել հոմանիշ բառակապակցություններով և հակառակը: Դա հարստացնում ու ոճավորում է խոսքը:

Ձևաբանություն

Խոսքի մասեր

  1. Տրված կապերով կազմի՛ր նախադասություններ: Ո՞ր հարցին են պատասխանում դրանց հետ գործածվող գոյականները:

Պես-Ես Հրանդի պես սիրում եմ Ֆուտբոլ:
հետ-Ես Հրանդի հետ ֆուտբոլ եմ խաղում:
առանց-Մենք առանց Հրանդի չենք խաղում ֆուտբոլ:
վրա-Ես Հրանդի վրա քար քցեցի:
համար-Ես Հրանդի համար ավտոմեքենա գնեցի:

  1. Պարզի՛ր թե ընդգծված շաղկապներով նախադասության ո՞ր մասերն են կապվում:

Ուզո՞ւմ եք տեսնել, թե մարդկանց ստեղծած սարքավորումներն ու մեքենաներն ինչպե՛ս են փոխվելու: Նստենք ժամանակի մեր մեքենան, երկու կամ  երեք դար առաջ գնանք: Ահա մեր առջև գեղեցիկ ու լայն մի փողոց է: Փողոցի կողքի թմբերը ծածկված են գույնզգույն ծաղիկներով կամ գորգով: Երկնքում պայծառ ու լուսավոր մի ամպ է թրթռում: Պարզում ենք, որ  դա արհեստկան արև է: Մարդիկ դրանով կարգավորում են Երկրի կլիման, որպեսզի իրենց կյանքը կախված չլինի բնության քմահաճությունից: