Թեորեմներ երկու զուգահեռ ուղիղներով և հատողով կազմած անկյունների մասին

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտեք բոլոր անկյունները, որոնք առաջանում են երկու՝ a և b զուգահեռ ուղիղները c հատողով հատելիս, և անկյուններից մեկը 70⁰-ով մեծ է մյուսից:
125+55=180

2) ABC անկյունը 70⁰ է, իսկ BCD անկյունը՝ 110⁰: AB և CD ուղիղները կարո՞ղ են լինել զուգահեռ:հա

Առաջադրանքներ (տանը)

3) Երկու զուգահեռ ուղիղները հատողով հատելիս միակողմանի անկյունների տարբերությունը 70⁰ է: Գտեք այդ անկյունները:
>=110
>=70

4) Նկարում AB=BC, <A=60⁰, CD-ն BCD անկյան կիսորդն է: Ապացուցեք, որ AB II CD:
Նրան նույ ուղու վրա են:

Նրանք խաչադիր են:

Լրացուցիչ առաջադրանք

  1. Կառուցել շրջանագիծ, քանոնով չափել շրջանագծի տրամագիծը, ապա թելի և քանոնի օգնությամբ չափել շրջանագծի երկարությունը, վերջինս բաժանել տրամագծի երկարության վրա և հաշվել։ Համացանցից գտնել ինչպես են անվանում ստացված թիվը։ (Ամբողջ աշխատանքը պատկերներով կամ տեսագրության միջոցով ներկայացնել բլոգում առանձին հրապարակումով, ապա ուղարկել ուսուցչին)