Մարտի 28-ից ապրիլի 3

Ասկարիդ
Մարդու ասկարիդի մարմինն իլիկաձև է։ էգի երկարությունը 25-40 սմ է, արուինը՝ 15-25 սմ։Բաժանասեռ է։ էգն օրական կարող է դնել մինչև 250 հազար ձու, որոնց հասունացումը տեղի է ունենում արտաքին միջավայրում։Մակաբույծը զարգացման ընթացքում կատարում է լյարդաթոքային բարդ միգրացիա։ Ասկարիդի ինվազիոն ձվերը, սննդի կամ ջրի հետ ընկնելով մարդու օրգանիզմ, առաջացնում են թրթուր, որը թափանցում է աղիներ, ապա արյան հոսքով հասնում լյարդսիրտթոքերբրոնխներ և բերանի խոռոչ, երկրորդ անգամ ընկնելով մարսողական օրգաններ՝ դառնում է սեռահասուն մակաբույծ։ Մարդու ասկարիդոզի կանխարգելման նպատակով անհրաժեշտ է պահպանել անձնական հիգիենայի կանոնները: Կենդանիները վարակվում են՝ կերի կամ ջրի միջոցով:

Անձրևորդ
Անձրևորդը ունի կենդանիներին բնորոշ բոլոր չորս հյուսվածքները՝ էպիթելային, շարակցական, նյարդային, մկանային:

Անձրևորդի օրգան համակարգերը ավելի լավ են զարգացած, նրանց մոտ առաջին անգամ դրսևորվում է արյունատար համակարգը և մարմնի երկրորդային խոռոչը:

անձրևորդ.jpg
Անձրևորդի մարսողական համակարգը ունի բաժինների հետևյալ հերթագայությունը՝

1. բերան, 2. կլան, 3. կերակրափող, 4. կտնառք, 5. ստամոքս, 6. աղիք, 7. հետանցք:

Անձրևորդի կերակրափողից դուրս գտնվում են զույգ կրային գեղձեր, որոնք ծորաններով բացվում են կերակրափողում: Դրանց արտադրանքը չեզոքացնում է հողի թթվայնությունը: Կերակրափողը փոխադրող խողովակ է, որով սնունդը բերանից անցնում է քիմիական մշակման հատված: Կտնառքը իրենից ներկայացնում է սննդի ժամանակավոր պահեստարան:

Մարտի 31

Յարոսլավ Հաշեկ ,,Ինչպես էի շներ վաճառում,,:

1.Թվարկի’ր պատմվածքի հերոսներին եւ բնութագրի’ր։
Չիժեկ-աչքաբաց և խորամանկ մի մարդ
Խանութի տեր – շատ էր սիրում կենդանիներին և ուզում էր զբաղվել նրանց վաճառքով:
2.Նովելից առանձնացրո’ւ ամենից հուզիչ, հետաքրքրաշարժ հատվածները։
Չիժեկը ուշադրություն գրավելու համար վերցրել էր ու տոնածառի ճյուղերից կոնֆետների պես կախել էր դյուժինի չափ շնիկներ։ Իսկ խղճուկները, լեզուները դուրս գցած, օրորվում էին, ինչպես կախաղան հանած միջնադարյան ավազակներ։ 
3. Պատմվածքի համար նոր ավարտ հորինի’ր։
Երիտասարդը շարունակում է շներով զբաղվել և բուծել:

1. Եռանկյան անկյունների գումարը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտնել եռանկյան անկյունները

ա)

180:3=600

բ)

180-70-70=400

գ)

180-100=80
80:2=400

դ) 

180-40=140
140-90=500

ե)

180-2*40=100 <K=1000
180-100=800
180-80*2=200 <B=200

2) Գտեք ABC եռանկյան անկյունները, եթե <A:<B:<C=2:3:4

3) Գտնել եռանկյան անհայտ անկյունը

ա)

<C=180-120=60
<B=180-87=93
<A=180-60-93=27

բ)

180-2β

գ)

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - efCrwInJwyfVVaIkCFabnupkaTN9Q9gg7XBkIx4Yoxn-wxs6tjTpIek4L8mgdMo3M4B0qkl0EZW6PTnCEhl4Vqh0glt01X1i_xlR5Fq4RRLyZOOZiLKFxRen30XUjcYFMfYizjU9

180-a:2

Առաջադրանքներ(տանը)

4)  Գտնել անհայտ անկյունը.

ա)

180-35-45=100

բ)

180-70=110
110-64=56

գ)

180-54-56=70
54+56=110

5) Գտնել անհայտ անկյունը.

ա)

110-40=70
180-70=110
180-110=70

բ)

180-45*2=90
180-90-40=50

գ)

180-110-35=35