Տափակ և օղակաձև որդեր

1.Ներկայացնել կլոր որդերը ընդանհուր բնութագիրը։

2.Կլոր որդերի դասից ինչ մակաբույթ տեսակներ գիտեք:

3.Ներկայացրեք սրատուտի կամ ասկարիտի բազմացումը մարդու օրգանիզմում:

4. Ինչպես անել որ չվարակվել մակաբույթ որդերի ձվերով:

5.Ներկայացնել օղակաձև որդերի արտաքին կառուծվածք և ներքին օրգանները:

6.Իչպես է բազմանում անձրևավորդը: