Խնդիրներ կրկնողության համար

<4=110 նրանք խաչադիր են <5=110
121.նրանք խաչադիր անկյուններ են :Եվ քանի որ խաչադիր անկյունները հավասար են այսինքն <CAD=33o

ՆԱԽԱԳԻԾ շրջանագծի մասին.

Կառուցիր շրջանագիծ որոշիր երկարությունը, տրամագիծը, ապա բաժանիր դրանք իրար։ Փորձը կատարիր տարբեր չափեր ունեցող շրջանագծերի համար։

Դասարանական 11.03.2022

81. Բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր, որոնց վերջին բաղադրիչները լինեն տրված բառերի առաջին բաղադրիչները: Ուշադրությո՛ւն դարձրու հնչյունափոխությանը:

Օրինակ՝

գուժկան – չարագույժ:
Գթառատ, թունաբեր, մտամոլոր,կրթասեր, գնդակոծել:
82. Տրված նախադասությունը լրացրո՛ւ:
Բաղադրյալ բառի մեջ մտնող արմատը կարող է լինել…(օրինակ՝ անգլուխ, զարտուղի) … (օրինակ՝ գլխարկ, ուղեկից):
83. Տրված բառերով բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր:
Կեր, գնաց, ասաց, անվան, մարդիկ:
84.Տրված բղառերը բաժանի՛ր բաղադրիչների (օրինակ ՝ հրաշամանուկ- հրաշ-ա-մանուկ) և պարզի՛ր, թե բառաշարքերից յուրաքանչյուրն ի՞նչ ընդհանրությամբ է կազմված:
ա) Սահման-ա-դիր, զմրուխտ-ա-փայլ, կանխ-ա-վճար, սն-ա-փառ, բաղ-ա-ձայն, պարտ-ա-տեր, կենս-ա-խինդ, ջր-ա-մուկ,արև-ա-մանուկ, ձեռ-ա-գործ, նոր-ա-մուտ:
բ) Կեն-ա-րար, կենս-ուրախ, զուգ-ընթաց, ջր-կիր, ջր-հեղեղ, բան-բեր, քար-տաշ, տն-պահ, լուս-ընկա, մթ-նկա, ձն-ծաղիկ, ռնգեղ-ջյուր, քար-ափ, մոլեռ-անդ, հր-ձիգ, քար-տաշ, ակն-հայտ:
85.Շարքի բոլոր բառերը, բացի մեկից, նույն ձևով են կազմված: Գտի՛ր շարքում օրինաչափությանը չենթարկվող բառը:
ա) Արևմուտք, նեղսիրտ, գունաթափ, ձկնկիթ, ձեռնպահ:

բ) Ծալապակաս, չարագործ, գործակից, տառակեր, գետաբերան:
86. Տրված արմատների կրկնության բառեր կազմի՛ր (արմատն ի՞նչ փոփոխության ենթարկվում):
Օրինակ՝
սառ- սարսոտ, սարսռալ, սարսռազդու:

Թիռ, բառ, գիռ, մուռ: