Առնչություններ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև (կիսատ)

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Համեմատեք ABC եռանկյան անկյունները և պարզեք, թե A անկյունը կարո՞ղ է, արդյոք,  լինել բութ, եթե՝

ա) AB>BC>AC=ոչ

բ) AB=AC<BC=այո

2) Համեմատեք ABC եռանկյան կողմերը, եթե՝ 

ա) <A > <B > <C=սա հավասարասրուն անկյուն է :

բ) <A > <B=<C=

3) ABC հավասարասրուն եռանկյան հիմքին զուգահեռ ուղիղը M և N կետերում հատում է AB և AC սրունքները: Ապացուցեք, որ AMN եռանկյունը հավասարասրուն է:

Առաջադրանք (տանը)

4) ABC եռանկյան C գագաթով տարված է ուղիղ, որը զուգահեռ է AA1 կիսորդին և AB ուղիղը հատում է D կետում: Ապացուցեք, որ AC=AD:

5) ABC եռանկյան BB1և CC1կիսորդների հատման կետով տարված է ուղիղ, որը զուգահեռ է BC ուղղին և AB ու AC կողմերը հատում է, համապատասխանաբար, M և N կետերում: Ապացուցեք, որ MN=BM+CN