Գործնական քերականություն 15.04.2022

201.Փակագծում դրված բայերը կետերի փոխարեն գրի՛ր պահնջված ձևով:

Այդ նամակը …նա գունատվեց:(կարդալ-ե՞րբ)

Ամբողջը երեկո… հոգնած՝ դուրս եկավ զբոսնելու: (կարդալ -ինչի՞ց) Այդ տունը… սպասում էր որդու վերադարձին:  (կարդալ -ե՞րբ)
Չգիտես ինչու, վախենում էր վերջին կամուրջը մինչև վերջ…: (կառուցել -ինչի՞ց)
Ականջները դժժում էին ամբողջ օրն այդ աղմուկը…:  (լսել -ինչի՞ց)
Իրիկնապահին տուն…մի անգամ էլ հիշեց խոստումը:  (դառնալ-ե՞րբ)
Վիրավորվել էր ընկերոջ՝ առանց պատճառի հետ…:  (դառնալ -ինչի՞ց)
Վրա-վրա…նիհարել էր:  (հիվանդանալ -ինչի՞ց)
…միշտ էլ նիհարում է:  (հիվանդանալ -ե՞րբ)

 1. Գտի՛ր, թե ընդգծված բառաձևերը ե՛րբ են սխալ և երբ ՝ճիշտ: Ուղղի՛ր սխալ ձևերը:
  Գնալուց մի անգամ էլ պատվիրեց զգույշ լինել:
  Քո գնալուց հետո հյուրեր եկան:
  Այդ աղջկան փրկելուց քիչ էր մնում ինքը խեղդվեր:
  Մարդու կյանքը փրկելուց բարի գործ կ՞ա:
  Շտապելուց ամեն ինչ գցում էր ձեռքից:
  Շտապելուց ինչ-որ մեկը կանգնեցրեց նրան:
  Հոգնել եմ նույն բանն անվերջ ասելուց:
  Այդ ասելուց հանկարծ գլխի ընկավ, որ մոռացել է գլխավորը:
  Հեռանալիս հիշեցրեց իր հրավերն ու խնդրանքը:
  Հեռանալիս հոգնել եմ, ուզում եմ բոլորիդ միասին տեսնել:
  Ուշադիր դիտելիս վրան ճեղք կնկատես:
  Դա դիտելիս հետո էլ ոչինչ չեմ ուզում տեսնել:

208.Պատմությունը դարձրո՛ւ ներկա ժամանակով:

Մեր կապիկը մի աֆրիկացուց էինք ձեռք բերել,որը վառ անհատականությամբ ու յուրահատուկ հումորով օժտվածմի էակ էր: Ամեն օր նրանդուրս էինք տանում ու կապում ծառին: Առաջին երկու օրը խելոք նստում էր տան մուտքի մոտ, ու նրա կողքով չընդհատվող հոանքով անցնում էին որսորդները, մեզ սննդամթերք բերող պառավ կանայք, խումբ-խումբ վազում էին խխունջներ ու միջատներ բերող փոքրիկ տղաներ: Մենք ենթադրում էինք, որ այդ անդադարշարժումը կզվարճացնի ու կհետաքրքրի կապիկին:Այդպես էլ եղավ: Նա շատ շուտ գլխի ընկավ, որ պարանի երկարությունն իրեն թույլ է տալիս թաքնվել բակի դռնակի մոտ, և օգտվեց դրանից: Հենց որ ոչինչ չկասկածող մի աֆրիկացի բակ էր մտնում,կապիկն իսկույն դուրս էր ցատկում դարանից ու բռնում խեղճի ոտքը: Հետն էլ այնքան սոսկալի ճղճղոց էրգցում, որին նույնիսկ ամենապինդ նյարդերն ունեցող մարդը չէր դիմանում:

Упражнение 1.

Запишите текст, определите разряд числительных.

двадцать второго августа тысяча восемьсот восемь года а Петербурге появился первый трамвай. Но только в тысяча восемьсот девяноста два году в Киеве началось трамвайное движение. Длина первой ветки была одна целая шестая километра. Первый в нашей стране метрополитен был открыт а Москве пятнадцатого мая тысяча девисот трцать пять года. Протяженность первой линии была одиннадцать целая шестого километра, и она имела тринадцать станций.

Упражнение 2.

Определить разряды числительных по значению.

1) 15 февраля 1906 года родился известный татарский поэт Муса Джалиль.
2) Мусе не было и шести лет, когда он стал проситься в школу.
3) Муса за один год овладел программой всех четырех классов сельской школы.
4) В 1941 году Муса добровольцем отправляется на фронт.

Упражнение 3.

Поставьте числительные вместе с существительными в указанных падежах Составьте одно предложение с любым из числительных.

365 дней (р.) триста шесдисят пят

297 карандашей (дат.) двести девяносто сем

143 посылки (пр.) сто сорок три

777 цветов (тв. ) семьсот семьдесят сем

1945 год (тв. ) тысяча девецот сорок пят

2005 год (род., пр. ) две тысяча пят