Ատոմի կառուցվածքը:Էլեկտրոն և միջուկ

 1. Նկարագրեք ատոմի կառուցվածքի մոլորակային մոդելը:
 2. Որքա՞ն է պրոտոնների և էլեկտրոնների գումարային քանակը հետևյալ տարրերի ատոմներում. ածխածին՝ C, ալյումին՝Al, արգոն՝ Ar, արծաթ՝ Ag:
  C=6
  Al=13
  Ar=18
  Ag=47
 3. Քիմիական տարրերի ատոմների միջուկները պարունակում են 6,12,14,18 պրոտոններ: Անվանեք այդ տարրերը: Նշեք յուրաքանչյուր տարրի պարբերությունը և խմբի համարը:
  6-C
  12-Mg
  14-Si
  18-Ar
 4. Որքա՞ն է պրոտոների և էլեկտրոնների թիվը երրորդ պարբերությունում և չորրորդ խմբում գտնվող տարրի ատոմում:
 5. Քա՞նի անգամ է ատոմի տրամագիծը մեծ միջուկի տրամագծից.

ա)10 բ )100 գ )1000 դ )106

<>

Մարդկաց ամենա մեծ սխալը խաբելն է :Մարդիկ խաբում են առանց մտածելու թե ինչ է լինելու հետո :Ստելով շատ բանի կարաս հասնեն բայց մեկա սուտը դուրս է գալու :

Սիրուն սուտը դա երբ մարդիկ ինչ ,որ բան են խոսք տալի և չեն կատարում :Կամ երազանք են դնում և երբեք դեպի իրենք երազանք չեն ձկտում:Այտ մարդիկ սովորաբար մոռանում են ,կամ ուղակի սիրունության համր են անում: