Ինքնաստուգում

1.Ինչ է օքսիդը
Թթվածնի և այլ նյութերի միջև տեղի ունեցող քիմիական ռեակցիաներն անվանում են օքսիդացման ռեակցիաներ, իսկ դրանց հետևանքով ստացվող նյութերը՝ օքսիդներ:
2.Ինչ է ատոմը
Ատոմ, քիմիական տարրի հատկություններ ունեցող փոքրագույն մասնիկ
3.Նկարագրել ատոմի կառուցվածքը
Ատոմ, քիմիական տարրի հատկություններ ունեցող փոքրագույն մասնիկ

4.Ինչ է ցույց տալիս զանգվածային բաժիը (օմեգա)
Մենք նրա օգնությամբ կարող ենք հաշվակել նյութի զանգվածային բաժինը:

5.Դմիտրի մեդելեյեվը ինչպես է դասակարքել տարրերը:
ԴԱսակարգել է բնակարաններ,շարքեր,պարբերություն

6.Պրոտոնի թիվը ինչ է հավասար
Պրոտանը հավասար է էլեկտրոնային լիծքին:

7.Հաշվել H2So4 հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը և հաշվել յուրաքանչուր տաիր զանգվածային բաժինը


8.Հաշվել Fe2o3 հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը և հաշվել ուրականչուր տարի մոլեկուլային զանգվածը:
Fe2=112
O3=222

9.Ag,Na,Ca հետեվյալ տարրերը որ հարկում և որ բնակարանում են գտնվում և նշել զանգվածը :
Ag=1,47
Na=1,11
Ca=2,20

10.14,15,16,7,5,27,21,23 բնակարաններում որ տարրն է գտնովում